krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBČAN


Uvítanie

Vážené dámy, páni, milí návštevníci. Buďte vítaní u nás v Krajnom. Dnes už môžeme smelo vysloviť túto vetu, lebo sme presvedčení, že navštívením našej webovej stránky ste vkročili nohou na pôdu Krajného a svojim spôsobom ste si ju "podmanili". Sme hrdí na to, že aj keď nie osobne, môžeme sa s Vami stretávať spoločne u nás, v Krajnom v našom nie ľahkom kopaničiarskom "svete" a na našich podujatiach, ktoré obec, škola, spoločenské organizácie, cirkev a samotní obyvatelia obce pripravujú pre NÁS zúčastnených. Naše postupné napredovanie vpred aj v tejto oblasti propagácie obce a informovanosti navonok má na "rováši" náš webmaster Vladislav Gálik, ktorý popri štúdiu na vysokej škole si nachádza čas zveľaďovať a aktualizovať našu stránku, čoho výsledkom je za uplynutý rok 2005 približne deväťsto mesačných návštev. Mnohí z nás, ktorí sa podieľame na tvorbe stránky máme mnoho ďalších nápadov ako ďalej a čo pridať, ale žiaľ, človek mieni... Pred pár mesiacmi som v uvítaní proklamoval, že zmena je život a život je zmena a je to v skutočnosti pravda. Všetko sa mení a mení sa neskutočne rýchlo, rýchlo tak ako letí čas! A máme tu opäť začiatok posledného roka štvorročného volebného obdobia, v ktorom sa orgány obce ako aj vedenie obecného úradu vynasnažia posunúť ešte koleso dejín vpred. Vykonanú prácu v prospech obce za posledné volebné obdobie nie je možné prehliadnuť a o nehmatateľnom Vás informovali Krajnianske noviny, ako aj táto stránka. Volebný rok opäť prinesie množstvo zmien nie len v našom štáte, ale určite aj v obci. Veríme v zmeny len k lepšiemu, ale to môžeme dosiahnuť len spoločne. Kritizovať má právo len ten, kto sa na rozvoji spoločnosti, obce a jej spoločenstiev aj podieľa! My Krajňanci by sme boli neskutočne hrdí, keby sme boli konečne pochopení, veď Krajné je zhruba 2700ha, len necelých 1700 obyvateľov, 6 miestnych častí, 39 kopaníc, 100km obecných ciest, s 200 sveteľnými bodmi, s troma vlastnými vodovodmi, s vlastnou kanalizáciou a ČOV, základnou školou, materskou škôlkou, zdravotným strediskom, domom smútku s cintorínom a mnohými anomáliami, ktoré tento kraj prináša. Ale aj napriek všetkému tomu, nie ľahkému, je tu u nás prekrásne. Ak sa Vám na míle, alebo len na pár kilometrov vzdialeným, zapáčil náš virtuálny svet, neváhajte a navštívte nás osobne! Určite neoľutujete. Ďakujeme Vám za prejavenú náklonnosť a tešíme sa na skoré videnie v našej malebnej obci Krajné.

Ing. Vladislav Šuster, starosta


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU