Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

 Všeobecný lekár v Krajnom - online  

 

O Z N A M   O   Z M E N E

Ú R A D N Ý C H   H O D Í N

 

Obec Krajné oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín Obecného úradu v Krajnom tento týždeň nasledovne

11.8.2017 od 6,00 hod. do 12,00 hod.

Správy

Maškarný ples 1

Maškarný ples

Maškarný ples celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Čipkársky workshop celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor:

Hlavné zásady separovaného zberu

Hlavné zásady separovaného zberu celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor:
DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov

DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s Klubom pletenej čipky Brezová pod Bradlom a Klubom krajnianskej čipky Krajné vydalo v novembri 2016 metodické DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Metodická pomôcka je výstupom projektu Tvorba krajnianskej tylovej čipky - metodické DVD, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V prípade záujmu sa kontaktujte v Centre tradičnej kultúry v Myjave 034/6213252, www.ctkmyjava.sk celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor:
obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec celý text

ostatné | 7. 7. 2016 | Autor: starosta