#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020

Typ: ostatné
Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020 a harmonogram vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu:

V mesiaci marec :

04.03.2020 - Vývoz zmesného  komunálneho odpadu (ZKO) + plasty + tetrapak

Plasty triediť na dve zložky! Do samostatného vreca zmesné plasty (PVC, PP, PE – baliace fólie, obaly z drogérie, kozmetiky, potravín, nápojov, iné) a do ďalšieho PET fľaše.  Obaly z tetrapaku vypláchnuté, zošliapnuté, bez zátok uložené  v priesvitných obaloch !!!

18.03.2020 - Vývoz zmesného  komunálneho odpadu (ZKO) + elektrický odpad + kovy + nebezpečný odpad

Obaly z kovov a hliníka (plechovky a konzervy) po očistení v maximálnej možnej miere mechanicky deformujte do minimálnych rozmerov! 

Oznamujeme občanom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Obec Krajné odkladá vývoz veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu - jar 2020. Bližšie informácie o pristavení veľkoobjemových kontajnerov budú zverejnené obecným rozhlasom a na webovom sídle obce.

 

Harmonogram vývozu veľkoobjemového KO a DSO:

19.03.2020 - 25.03.2020 - Krajné obec - zastávka pri ZŠ,  pri autobusovom nádraží, horný koniec pri autobusovej zastávke, Kúty, parkovisko Bôrikovec

26.3.2020 - 01.04.2020 - Matejovec - pri Piešťanských, križovatka k Chalupám,  pri Juhásikovi,  otoč pri Kušnírovej

Striedavé umiestnenie kontajnerov v jednotlivých vývozoch: vo Vydarenej Doline (Ličkovci) alebo u Marušícov (pri moste),v Dobrej Meri (pri Kavických alebo pri Genšiniakových), na Žadovici (ľavá alebo pravá strana pod osadou), U Ferancov alebo na Bukovine, v Kahúnovej Doline alebo v Osikovcoch, vo Vydarenwj Doline (pri autobusových zastávkach pri RD s.č. 398 - Laurincoví alebo pri RD s.č.408- Mockoví).
Kontajnery sú určené pre zber veľkoobjemového odpadu z domácností (nábytok,. sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika, matrace textil neoodložiteľný v boxoch na samostaný zber, hračiek a iných druhov odpadov, ktoré nemožno separovať.
Do kontajnerov je zakázané ukladať kompostovateľný biologický odpad lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený k separovaniu (železné a neželezné kovy, papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly), nebezpečný odpad, batérie, pneumatiky, elektrický odpad, oleje, znečistené obaly, farby, polystyrén).

 

V mesiaci apríl :

01.04.2020 - Vývoz zmesného  komunálneho odpadu (ZKO) + plasty + tetrapak

Plasty triediť na dve zložky! Do samostatného vreca zmesné plasty (PVC, PP, PE – baliace fólie, obaly z drogérie, kozmetiky, potravín, nápojov, iné) a do ďalšieho PET fľaše.  Obaly z tetrapaku vypláchnuté, zošliapnuté, bez zátok uložené  v priesvitných obaloch !!!

Plastové obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb sa neseparujú !!!

15.04.2020 - Vývoz zmesného  komunálneho odpadu (ZKO) + papier

Znečistené, mokré a mastné papierové obaly sa neseparujú !!!

29.04.2020 - Vývoz zmesného  komunálneho odpadu (ZKO) + plasty + tetrapak

Plasty triediť na dve zložky! Do samostatného vreca zmesné plasty (PVC, PP, PE – baliace fólie, obaly z drogérie, kozmetiky, potravín, nápojov, iné) a do ďalšieho PET fľaše.  Obaly z tetrapaku vypláchnuté, zošliapnuté, bez zátok uložené  v priesvitných obaloch !!!

Harmonogram vývozu veľkoobjemového KO a DSO:

02.04.2020 - 08.04.2020 - Luskovica - križovatka nad transformátorom, Žadovica - autobusová zastávka 
Žadovica – záhrad.osada – ľavá strana pri Drahuškove (i pre pravú stranu ZO), Podvrch - pri obecnej studni

09.04.2020 - 15.04.2020 - Prehôrka - križovatka, Zbehy - pod obchodom, Mitalovec, Vydarená dolina – Ličkoví (i pre osadu u Marušícov)

16.04.2020 - 22.04.2020 - U Mozolákov (i pre osadu Vápenky), Dobrá Mer – pri Genšiniakových , D. Mera – U Tomkov (i pre osadu U Potôčkov), Ošmek

23.04.2020 - 29.04.2020 - Konkušova Dolina ( i pre osadu Vršek) - autobusová zastávka, Kahúnova Dolina (i pre osadu Osikovce), Vydarená Dolina - autobusová zastávka – Pri Mockových, U Vankov

30.04.2020 - 06.05.2020 - Podrienie - pri autobusovej zástavke,  Nebojsa, U Sivákov, Tabán

07.05.2020 - 13.05.2020 - U Januškov - autobusová zastávka, U Ferancov (i pre osadu Bukovina), U Hrdlicov, 
Tŕnie

14.05.2020 - 20.05.2020 - Svinová (i pre osadu u Kurtišov) - pri autobusovej zastávke, U Stanov - otoč (i pre osadu Sychrov),  Jeruzalem, Hodovec – preloženie do osady U Drobných

 

 


Prílohy

Vytvorené: 8. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2020 11:50
Autor: