#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Typ: ostatné
Na základe prijatého uznesenia č. 98/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 25.10.2018 v znení: „OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne:
1) od 1.1.2019 do 30.6.2019 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje do 30.6.2019.
2) od 1.7. 2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor“.

Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku do 30.6.2019 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.7.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2.

Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 1.3.2019.Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2019 11:05
Autor: