#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Srdečný pozdrav z Chrlic do Krajného

Vážení přátelé z Krajného, dne 25. augusta 2005 se pro naše obce začala psát nová historie, neboť teprve Evropská unie opět spojila naše národy.

Vzniklá spolupráce byla započata setkáním starosty Chrlic Ing. Vladimíra Kučery na semináři v Nemšové, kdy oslovil Vašeho starostu Ing. Vladislava Šustera s nabídkou na společnou spolupráci.
Následovalo zpracování a podání společných projektů, kdy oba partneři žádali finanční prostředky z EU fondů v rámci přeshraniční spolupráce INTEREG. I když finance se nepodařilo získat, tak nás to neodradilo. Postupně proběhly vzájemné návštěvy poslanců a zástupců spolků. Došlo i k vzájemnému soutěžení mezi hasiči a několika střetnutím fotbalových jedenáctek.
Podpisem "Deklarace o partnerství mezi MČ Brno-Chrlice a obcí Krajné", k němuž došlo dne 16.9.2006 v Chrlicích v rámci Burčákové slavnosti byl dán základ pro další rozvíjení spolupráce. Při kulturním programu vystoupil i folklorní soubor Krajňanec s velkým úspěchem.


Důležitými akty na obou stranách jsou komunální volby. V Městské části Brno-Chrlice voliči rozhodli o složení 15-ti členného zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 6.11.2006 byly voleny nové orgány samosprávy pro funkční období 2006-2010:
starosta - Ing. Vladimír Kučera
místostarostka - JUDr. Jana Šiková
členové rady - Ing. Jaroslav Hunkes, Václav Šik, Stanislav Březa


Ve Vaší obci Krajné probíhají přípravy na volby, které proběhnou dne 2. decembra 2006. Doufáme, že voliči svou účastí ve volbách podpoří správné kandidáty a ti se odvděčí tím, že udělají vše pro to, aby Vás v budoucnosti nezklamali a mohli jsme společně pokračovat v práci na přihraničních projektech, nejen formou poznávací.


Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce bude pokračovat i v nastávajícím období. Podepsaný písemný dokument, že naše obce Chrlice a Krajné patří k sobě, bude naplňován a rozvíjen i po nové volbě starosty a poslanců v Krajném.


Těšíme se na další společná setkání.

Za obyvatele Chrlic starosta Ing. Kučera a místostarostka JUDr. Šiková