#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Desať rokov www.krajne.sk

Desať rokov www.krajne.sk

Internetová stránka obce oslávila v máji svoje 10 výročie „narodenia“. Pôvodnú stránku urobila Ivana Gáliková ako SOČku (Stredoškolskú odbornú činnosť) a potom ju obhajovala ako svoju maturitnú prácu, v máji 2000 (foto 1 až 4). Koncom decembra bola zaregistrovaná oficiálna stránka www.krajne.sk na Internete ako doména 2. úrovne na školskom serveri, spoločnosti Nextra. Stránku doplnil a upravil Ladislav Gálik. Garantom tejto stránky už bol obecný úrad – starosta obce, Ing. Emil Valášek. Novú podobu dostala stránka ako súťažná práca „Miesto ktoré chcem ukázať svetu“ v projekte Infovek, v júli 2001. Webmaster Ladislav Gálik v súťaži neuspel, hoci v škole stránka slúžila ako vzor tvorby stránok, čo ho ešte viac povzbudilo hľadať nové štýly, obsahové a grafické stvárnenie stránky (foto 5 až 10). Na prevádzku, za uloženie stránky v školskom serveri, finančne prispeli na sponzorský účet SPŠE štyria sponzori z našej obce.
Od apríla 2002 bola stránka uložená u nového providera „WebDisk“, kde za registráciu a prevádzku na jeden rok (2495,- Sk na rok), zaplatil obecný úrad. Že to bola dobrá voľba, táto služba stále trvá, môžeme vďačiť Petrovi Plesníkovi, ktorý sa od začiatku venoval tvorcom stránok, usmerňoval ich, konzultoval problémy. Veľmi často pomáhal riešiť aj technické problémy informačného systému na obecnom úrade, kde väčšina hardvéru bola z použitých, starších zariadení. Nie len uvedenie do chodu, ale aj časté poruchy ho oberali o jeho voľný čas, podobne aj v zamestnaní na SPŠE, kde okrem riadnej vyučovacej povinnosti robil správcu časti siete. Dnes by to už nik nerobil, preto že ceny hardvéru postupne podstatne klesli, zvýšila sa spoľahlivosť, ale aj užívatelia IT sa stávali zručnejší, nebolo treba častých servisných zásahov. V lete 2005 na podnet starostu sme sa prihlásili do súťaže „Zlatý erb 2005“, kde sme sa umiestnili na 12. mieste. Túto stránku si môžete celú pozrieť(nenalezeno)
Náš webmaster sa rozhodol súťažiť ešte raz v súťaži „Zlatý erb 2006“. Dňa 14. novembra 2006 sa v Bratislave v rámci kongresu ITAPA uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. V kategórii „Najlepšia stránka obce“ umiestnila sa naša stránka na 5. mieste. Podobu úvodnej stránky zo súťažnej stránky, si môžete pozrieť (foto 11). Štruktúra súčasnej stránky je s ňou zhodná, zmenil sa dizajn. Posledná verzia stránky je spustená v januári 2008. Počas štyroch rokov sa podstatne zväčšil objem informácií uložených na stránke.
V septembri 2006 bola dohodnutá v spoločnosti XXnet s.r.o.Petrom Markom, web kamera s prenosom cez ich sieť, na našu stránku. Najprv prenášala obraz ako fotografiu (staticky). Bol to pohľad z požiarnej zbrojnice na autobusové nástupište (foto 12 až 15). V decembri 2006 už kamera prenášala obraz online. Technické problémy pri inštalácii kamery pomohli riešiť Pavol Macúch so synom Pavlom.
Najvyššie ocenenia prichádzajú emailami, „facebookom“, občas aj v rozhovore pri osobných stretnutiach. Pri tejto príležitosti sa zároveň chceme poďakovať za udelené ocenenia od obce.
V júli 2007 sme začali testovať požičanú meteorologickú stanicu WM-918, webmaster začal tvoriť program, ktorý zo strojového kódu stanice pretransformoval údaje na stránku. Kronikár obce Ivan Gálik zaznamenával údaje zo stanice do počítača ručne až do 18.2.2008. Potom bola stanica nainštalovaná v budove obecného úradu, k nej potrebný server pripojený na hlavný server (foto 16 až 20). Od 13.3.2008 boli merané údaje, teplota, vlhkosť, vietor a predpoveď počasia zobrazovaná na stránke obce. Je to iba zlomok informácií zo stanice, ktoré sú ukladané v serveri. Zobrazovanie predpovede koncom roku 2009 webmaster odstránil, pretože údaj bol často značne odlišný od skutočnosti (Nech ľudia nadávajú na predpovede od profesionálov).
V lete 2009 bola nainštalovaná a server pripojená druhá kamera, umiestnená na budove obecného úradu. Z času na čas sa stane, že nám kamera, alebo aj meteorologická stanica vypovie službu, hlavne prenos na stránku. Je to daň za čo najlacnejšie riešenie.
V tomto roku sme rozšírili našu stránku o videá, do konca mája bolo zverené 14 záznamov. Najväčšiu návštevnosť má video „Fašiangy a tradičné pochovávanie basy v Krajnom 2010“. O návštevnosti stránky tu nemusím písať, kto sa zaujíma, pozrie si v štatistikách vedených od januára 2007. Najvyššia návštevnosť bola v decembri 2009, hlavne zásluhou kultúrnych a spoločenských podujatí, z ktorých bol najatraktívnejší priamy prenos z kostola, Vianočný koncert Sisy Sklovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na projekte podieľali.
Čo záverom zaželať našej stránke k 10. narodeninám? Potrebnú aktualizáciu niektorých častí, zdatných partnerov, ktorí nás budú dopĺňať v oblastiach ktoré nezvládame pokryť. Mám na mysli partnerov zskrajne.sk, ecavkrajne.sk, matejovec.eu, krajnanec.sk, ale uvítame aj nové aktivity.

Ivan Gálik