#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obec Krajné, miestna časť Matejovec, osada Jeruzalem

Obec Krajné, miestna časť Matejovec, osada Jeruzalem

Vianoce, Veľká noc v slovenskom Jeruzaleme sú z času na čas témou mnohých publicistov, ktorí sa snažia získať informácie o pôvode názvu osady, ale aj o živote v nej. V decembri 2009 si zvolil túto tému Richard Filipko v časopise Život, ktorému som mohol dať najstaršiu informáciu o názve osady. Evanjelický farár Michal Bodický, ktorý v Krajnom pôsobil od roku 1895 do roku 1920 dosť verne a rozsiahle opísal náš kraj v memoárovom diele „Rozpomienky a pamäti“, ale nepodarilo sa mu zistiť, prečo sa osada volá Jeruzalem.
Severo-západne bola Stanova dolina, odtiaľ severne Sychrov, iste preto, že tam bývalo sychravo. Pod Sychrovom na juho-východ bola dedina Poddrienie, ktoré sa končilo Sadlonáckym mlynom. Za briežkom bola Svinova alebo Bjelčíci. Tu sa končil tretí proces. Štvrtý proces začínal sa v Meste u Jeruzalema. Tak volali kopanice, iste preto, lebo boly obklopené so všetkých strán vŕškami, ako „Jeruzalém se všech strán horami“.
Kronikár obce Štefan Valášek v ročnom zápise roku 1941, v názvoch častí obce uvádza Mesto a Jeruzalem. Historický doklad o názvoch osád a kopaníc nám sprostredkoval PhDr. Bohuš Klein, PhD., z Bratislavy. Ide o prvé vojenské mapovanie (1769-1785) v našom okolí. Jeho informácia o názvoch častí a osád, ako aj priradenie k súčasným názvom, je na našej stránke: Osady a kopanice nášho okolia v rokoch 1769 až 1785 (PDF – 329,2 KB). Tu sú uvedené názvy: Jerusalem, Sichron, Potrini, atď.
Možno by sa ešte dali nájsť informácie v „Knihe poľného práva“, z ktorej mal možnosť čerpať informácie Štefan Valášek, ale on sa vo svojej kronike odvoláva na Bodického. Ako najstarší prameň slúžila mi kniha poľného práva obce Krajné, nachádzajúca sa na obecnom dome – úradne – titul: „Kniha aneb Zwazek zpísaných živnosty Obivatelov Poctivej obce krajnanskej“ z roku 1762.
Pre nás v súčasnosti je táto kniha nedostupná, možno že sa nachádza niekde v depozite štátneho archívu.
S novými vedomosťami, po konzultácii na obecnom úrade, do Jeruzalema vybrala sa redaktorka Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková, aby si pripravila materiál do relácie „Pozvete nás ďalej?“ Tu získala veľa informácií a podnetov do svojej relácie, ktorá bude odvysielaná 2.4.2010 v rádiu na Regine o 9:00 hodine.

Ivan Gálik