krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

SAD TRNAVA upozorňuje občanov na možnosť pripomienkovania zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016 do 15.10.2015

čítať ďalej →

Pridané: 1. október, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti Ján Pavol Daniš

čítať ďalej →

Pridané: 21. september, 2015


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 23.9.2015 v Jeruzaleme, Sychrove, Tabáni a u Drobných

čítať ďalej →

Pridané: 8. september, 2015


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 27.8.2015

čítať ďalej →

Pridané: 7. september, 2015


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 27.8.2015

čítať ďalej →

Pridané: 26. august, 2015


Oznámenie Slovenskej pošty a.s. o dočasnej zmene otváracích hodín na pracovisku Slovenská pošta Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 20. august, 2015


Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje občanom zavedenie nultého tarifného pásma v prímestskej autobusovej doprave

čítať ďalej →

Pridané: 18. august, 2015


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

čítať ďalej →

Pridané: 18. august, 2015


Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému Trenčín vydáva výstrahu od SHMÚ vzhľadom k vysokým teplotám dňa 10.8.2015

čítať ďalej →

Pridané: 10. august, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti p. Sandra Bittnerová

čítať ďalej →

Pridané: 6. august, 2015ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU