krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 10.3.2015

čítať ďalej →

Pridané: 23. február, 2015


Oznámenie o zámere obce Krajné predať svoj majetok – časť pozemku p.č. 232/10 podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

čítať ďalej →

Pridané: 16. február, 2015


Oznámenie o zámere obce Krajné predať svoj majetok – pozemok p.č. 17412/22 podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

čítať ďalej →

Pridané: 16. február, 2015


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 22.1.2015

čítať ďalej →

Pridané: 3. február, 2015


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 22.1.2015

čítať ďalej →

Pridané: 20. január, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – Zdenko Gráf

čítať ďalej →

Pridané: 7. január, 2015


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Blanár

čítať ďalej →

Pridané: 23. december, 2014


Oznam o zatvorení obecného úradu

čítať ďalej →

Pridané: 22. december, 2014


Oznam o zmene termínu vývozu kuka nádob

čítať ďalej →

Pridané: 19. december, 2014


Činnosť ZPOZu za rok 2014

Blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať. čítať ďalej →

Pridané: 18. december, 2014



ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU