krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Návrh Rozpočtu obce Krajné na roky 2016 – 2018

čítať ďalej →

Pridané: 24. november, 2015


Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 24. november, 2015


Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

čítať ďalej →

Pridané: 24. november, 2015


Návrh VZN č. 2/2O15 o podmienkach poskytovania príspevku na stavovanie pre dôchodcov

čítať ďalej →

Pridané: 24. november, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti p. Michaela Geblová

čítať ďalej →

Pridané: 23. november, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – Ján Pavol Daniš

čítať ďalej →

Pridané: 10. november, 2015


Strategická časť pripravovaného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Krajné, pripomienky a návrhy treba zaslať na obecný úrad do 20.11.2015

čítať ďalej →

Pridané: 10. november, 2015


Verejná vyhláška – Stavebné povolenie SOÚ 29,R/2015 Kraj. stavebník Vlasta Matovičová, Bratislava

čítať ďalej →

Pridané: 6. november, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – Michaela Géblová

čítať ďalej →

Pridané: 6. november, 2015


Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava na orez a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení

čítať ďalej →

Pridané: 5. november, 2015ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU