krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 12.12.2014

čítať ďalej →

Pridané: 27. november, 2014


Návrh Rozpočtu Obce Krajné na rok 2015-2017

čítať ďalej →

Pridané: 26. november, 2014


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

čítať ďalej →

Pridané: 26. november, 2014


Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

čítať ďalej →

Pridané: 26. november, 2014


Oznámenie o doručení písomnosti – Peter Neckár

čítať ďalej →

Pridané: 21. november, 2014


Podrobné výsledky komunálnych volieb za jednotlivé okrsky

čítať ďalej →

Pridané: 19. november, 2014


Krajnianska tylová čipka

V polovici septembra sa na našej internetovej stránke objavil oznam „Kurz krajnianskej paličkovanej čipky“ v termíne od 20.9.2014 do 08.11.2014 čítať ďalej →

Pridané: 18. november, 2014


Výsledky komunálnych volieb zo dňa 15.11.2014

čítať ďalej →

Pridané: 16. november, 2014


Čo sa stalo, čo nestalo

Na prvú časť nadpisu obľúbenej piesne Vladimíra Jánoša, „Čo sa stalo, čo nestalo“ dá sa veľmi dobre odpovedať. Podvečer piatok 31. októbra 2014 v Matejovci bolo uvedené do života CDčko s názvom „Čo sa stalo, čo nestalo“ čítať ďalej →

Pridané: 15. november, 2014


Posviacka oltára a kostola rkc v Krajnom

Tak ako bol 19. október sviatočným dňom pre evanjelikov, 230. výročie posvätenia Chrámu, tak 25. október 2014 bol sviatočným dňom pre veriacich katolíkov čítať ďalej →

Pridané: 7. november, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU