krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľby do orgánov samosprávy obcí


Aktuality

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce Krajné na vodných tokoch Korytárka, Jablonka, Rudník a ich prítokoch

čítať ďalej →

Pridané: 29. september, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 13.10.2014

čítať ďalej →

Pridané: 26. september, 2014


Vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja k žiadostiam o vykonanie opráv ciest vo vlastníctve TSK v k.ú. Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 26. september, 2014


Informovanie o výkone kontroly dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z autorského zákona prostredníctvom inšpektorov SOZA

čítať ďalej →

Pridané: 26. september, 2014


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 18.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 24. september, 2014


Oznámenie o doručení písomnosti, Zdenko Gráf, Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 22. september, 2014


Atmosférické zrážky

Dobrý deň,

pozorovateľ zo zrážkomernej stanice Krajné, posiela výkaz merania a pozorovania raz za mesiac, vždy v prvých dňoch nasledujúceho mesiaca. Pri mimoriadnych situáciách informuje správcu siete meteorologických staníc o množstve nameraných zrážok. Za minulý štvrtok (11.9.2014) a noc na piatok (12.9.2014) podľa operatívnych informácií tento denný úhrn zrážok tam dosiahol 91,6 mm. Takýto vysoký denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici v mesiaci september od roku 1951 do minulého týždňa nebol dosiahnutý, dovtedy najviac to bolo v tomto mesiaci 63,1 mm (24.9.1979). Absolútne najvyšší denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici od polovice 20. storočia bol zaznamenaný 1.7.1954, kedy tam napršalo 122,4 mm.

Ak by sme analyzovali na tejto zrážkomernej stanici maximálne denné úhrny zrážok v jednotlivých rokoch, tak denný úhrn zrážok 91,6 mm, sa tam z tohto pohľadu vyskytuje cca v 2 až 1 % všetkých hodnôt súboru maximálnych denných úhrnov zrážok za rok. Inak napísané, pravdepodobnosť výskytu takýchto vysokých maximálnych denných úhrnov zrážok za rok tam je približne raz za 50 až 100 rokov. V prvom jesennom mesiaci je však takýto vysoký denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici, extrémom.

Prajem Vám veľa šťastia.

P. Faško

Pridané: 17. september, 2014


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom, ktoré sa bude konať dňa 18.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Pozvánka na kurz paličkovanej čipky

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

čítať ďalej →

Pridané: 14. september, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU