krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľby do orgánov samosprávy obcí


Aktuality

Oznámenie o doručení písomnosti, Zdenko Gráf, Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 22. september, 2014


Atmosférické zrážky

Dobrý deň,

pozorovateľ zo zrážkomernej stanice Krajné, posiela výkaz merania a pozorovania raz za mesiac, vždy v prvých dňoch nasledujúceho mesiaca. Pri mimoriadnych situáciách informuje správcu siete meteorologických staníc o množstve nameraných zrážok. Za minulý štvrtok (11.9.2014) a noc na piatok (12.9.2014) podľa operatívnych informácií tento denný úhrn zrážok tam dosiahol 91,6 mm. Takýto vysoký denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici v mesiaci september od roku 1951 do minulého týždňa nebol dosiahnutý, dovtedy najviac to bolo v tomto mesiaci 63,1 mm (24.9.1979). Absolútne najvyšší denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici od polovice 20. storočia bol zaznamenaný 1.7.1954, kedy tam napršalo 122,4 mm.

Ak by sme analyzovali na tejto zrážkomernej stanici maximálne denné úhrny zrážok v jednotlivých rokoch, tak denný úhrn zrážok 91,6 mm, sa tam z tohto pohľadu vyskytuje cca v 2 až 1 % všetkých hodnôt súboru maximálnych denných úhrnov zrážok za rok. Inak napísané, pravdepodobnosť výskytu takýchto vysokých maximálnych denných úhrnov zrážok za rok tam je približne raz za 50 až 100 rokov. V prvom jesennom mesiaci je však takýto vysoký denný úhrn zrážok na tejto zrážkomernej stanici, extrémom.

Prajem Vám veľa šťastia.

P. Faško

Pridané: 17. september, 2014


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom, ktoré sa bude konať dňa 18.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Pozvánka na kurz paličkovanej čipky

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

čítať ďalej →

Pridané: 14. september, 2014


OZNAM

Žiadame obyvateľov obce Krajné, ktorí boli poškodení povodňou dňa 12.09.2014, aby rozsah škôd nahlásili na Obecný úrad v Krajnom do 19.09.2014. Upozorňujeme, že obec Krajné nemá nožnosť poškodené osoby odškodniť, ale tento prehľad škôd potrebujeme z dôvodu sumarizácie škôd a nákladov na povodňové záchranné práce.

Náhradu škôd si treba nárokovať od poisťovní, v ktorých máte poškodené nehnuteľnosti a veci poistené.

Pridané: 13. september, 2014


Členovia JDS Krajné si pripomenuli 70. výročie SNP

Členovia JDS Krajné a JDS Hrachovište na spoločnom stretnutí 29. agusta 2014 v Obecnom športovom areáli pripomenuli si 70. výročie SNP čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Poľovnícke popoludnie v Borinke

Po verejných streleckých pretekoch 5.7.2014 usporiadalo PZ Krajné-Drieňovica pre svojich členov a rodinných príslušníkov posedenie na sobotu 16.8.2014 v areáli „Borinka“ čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Spomienková slávnosť 70. výročia SNP

Výbor ZO SZPB v Krajnom pripravil na piatok 15.8.2014 členskú chôdzu spojenú so spomienkovou slávnosťou, pri príležitosti 70. výročia SNP čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Kurzy krajnianskej paličkovanej čipky

čítať ďalej →

Pridané: 3. september, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU