krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Pozvánka DHZ Matejovec na koštovku páleného dňa 30.5.2015

čítať ďalej →

Pridané: 28. máj, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – p. Denisa Kodajová

čítať ďalej →

Pridané: 27. máj, 2015


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 10.6.2015 v Kahúnovej doline, Stanovej doline, Vŕšok, Osikovce, u Stanov, Matejovec, Luskovica, Tŕnie, U Januškov

čítať ďalej →

Pridané: 25. máj, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – p. Zdenko Malý

čítať ďalej →

Pridané: 21. máj, 2015


Záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácii i podnikateľov v obci a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2022 do reality. Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce.

čítať ďalej →

Pridané: 18. máj, 2015


Verejná vyhláška – Oznámenie o mieste uloženia písomnosti p. Malý Zdenko

čítať ďalej →

Pridané: 14. máj, 2015


Oznam o zatvorení obecného úradu dňa 13.5.2015

čítať ďalej →

Pridané: 7. máj, 2015


Oznam Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 14.5.2015

čítať ďalej →

Pridané: 10. apríl, 2015


Krajnianske noviny č. 1/2015

čítať ďalej →

Pridané: 9. apríl, 2015


Ako správne separovať

čítať ďalej →

Pridané: 25. marec, 2015ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU