krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Ako správne separovať

čítať ďalej →

Pridané: 25. marec, 2015


Harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 2015 – kontajnery

čítať ďalej →

Pridané: 25. marec, 2015


Kalendár zvozu komunálneho odpadu Krajné apríl 2015 – marec 2016

čítať ďalej →

Pridané: 25. marec, 2015


Doručenie oznámenia o začatí stavebného konania na stavbu “Zmena dokončenej stavby prevádzkovej budovy firmy Molitex nadstavbou – II.Etapa” a Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

čítať ďalej →

Pridané: 24. marec, 2015


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 13.04.2015

čítať ďalej →

Pridané: 23. marec, 2015


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 12.3.2015

čítať ďalej →

Pridané: 20. marec, 2015


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 12.3.2015

čítať ďalej →

Pridané: 9. marec, 2015


Oznámenie o doručení písomnosti – Katarína Géblová

čítať ďalej →

Pridané: 4. marec, 2015


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 10.3.2015

čítať ďalej →

Pridané: 23. február, 2015


Oznámenie o zámere obce Krajné predať svoj majetok – časť pozemku p.č. 232/10 podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

čítať ďalej →

Pridané: 16. február, 2015ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU