krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľby do orgánov samosprávy obcí


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

UPOZORNENIE NA SILNÝ VIETOR Z KRAJSKÉHO STREDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU TRENČÍN

čítať ďalej →

Pridané: 23. október, 2014


Slávnosť 230. výročia posvätenia chrámu ECAV v Krajnom

Pre väčšinu obyvateľov obce Krajné bola nedeľa 19. októbra 2014 príjemným dňom, lebo to bola hodová nedeľa čítať ďalej →

Pridané: 20. október, 2014


Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Krajné – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu – Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie

čítať ďalej →

Pridané: 16. október, 2014


Rokovanie Predsedníctva ZMOS v Krajnom

Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska uskutočnilo 7. októbra 2014 svoje 34. zasadanie v obci Krajné čítať ďalej →

Pridané: 8. október, 2014


Oznam o povinnom očkovaní psov proti besnote, ktoré sa bude konať dňa 11.10.2014

čítať ďalej →

Pridané: 8. október, 2014


Poďakovanie prednostu Okresného úradu v Myjave

čítať ďalej →

Pridané: 3. október, 2014


Upozornenie na možnosť vyjadriť sa k chystanej zmene cestovných poriadkov, ktorých platnosť bude v období 2014 – 2015, prevádzkovateľ SAD Trnava

čítať ďalej →

Pridané: 2. október, 2014


Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce Krajné na vodných tokoch Korytárka, Jablonka, Rudník a ich prítokoch

čítať ďalej →

Pridané: 29. september, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 13.10.2014

čítať ďalej →

Pridané: 26. september, 2014


Vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja k žiadostiam o vykonanie opráv ciest vo vlastníctve TSK v k.ú. Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 26. september, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU