krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Obecné zastupiteľstvo – zápisnice

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Pri plánovaní termínov platí všeobecne platná zásada, že zasadania sa konajú každý tretí  mesiac, vo štvrtok o 17,00 hodine.  Pre riešenie neodkladných úloh budú zvolané mimoriadne zasadania obecného zastupiteľstva. V roku 2014 sa predbežne zasadnutia OZ budú konať: 22.1.2015, 12.3.2015, 18.6.2015, 27.8.2015, 10.12.2015.

Aktuálne

Archív


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU