krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľné pracovné pozície

Obec Krajné t.č. nemá voľné pracovné miesta
 1. Pracovník údržby inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, cestné komunikácie, budovy a iný majetok obce)
  Miesto práce: Krajné
  Náplň práce: Výkopové práce pri opravách inžinierskych sietí, pri rekonštrukčných prácach zameraných na údržbu miestnych komunikácií,iného majetku obce
  Ponúkaný plat: dohodou
  Termín práce: Nepravidelné nasadzovanie podľa aktuálnych potrieb zamestnávateľa počas celého kalendárneho roka, i počas počas sobôt a nediel
  Druh pracovného pomeru: brigáda, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Požiadavky na zamestnanca: Dobrý zdravotný stav, zodpovedný prístup k práci a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Práca individuálna i v kolektíve.
  Informácie pre uchádzača: Uchádzač mal by mať trvalý (príp.prechodný) pobyt v Krajnom. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku bez udania dôvodov.
  Termín prihlásenia: do 30.04.2009
  Kontaktná osoba: Ing. Galiovský Ľubomír, tel: 032 7786 189, fax: 032 7786 132
  e-mail: slvsro@krajne.sk

Obec Krajne ďalej pripravuje ( výhľadovo ) obsadiť pozície:

 1. Strojník, obsluha kolesových rýpadiel, nakladačov
 2. Opravár poľnohospodárskej techniky, traktorista, vodič (C, D, E)
 3. Vodoinštalatér, kúrenár


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU