krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Samospráva


Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-15:30 
Útorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: 7:30-17:00
Piatok: 7:30-14:00
Sobášne dni
Piatok: 12:00-17:00
Sobota: 12:00-17:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

Starosta obce

Ing. Peter Kubis, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479
starosta@krajne.sk
sekretariat@krajne.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

Hana Kubaláková - zástupca starostu
Bc. Pavol Macúch
Mgr. Marián Halaš
Ľubica Poláková
Rastislav Kubiš
Ing. Ondrej Lančarič
Ing. Dušan Mozolák
JUDr.- Ján Konečník
Ing. Alena Štefková

Obecná rada

Ing. Dušan Mozolák
Mgr. Marián Halaš
Hana Kubaláková

Komisie obecného zastupiteľstva

Plánovania a sociálneho rozvoja: Hana Kubaláková
Sociálna: Ing. Alena Štefková
Kultúrna: Rastislav Kubiš
Finančná: Ing. Ondrej Lančarič
Životného prostredia: Bc. Pavol Macúch
Športu: Ľubica Poláková
Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu: Mgr. Marián Halaš
Prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra: JUDr. Ján Konečník

Úseky obecného úradu

Prednostka obecného úradu Jana Hudecová 032/7408521
Kontrolór obce - Macúchová Viera
Ekonóm obce - Mgr. Jana Mozoláková 032/7408524
Referentka správy daní, poplatkov a kultúrneho života obce Andrea Batková 032/7408526
Matrikárka obce a evidencie obyvateľstva Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525
Referentka obecnej knižnice a hygienicko- technického zabezpečenia obecných budov Jarmila Slezáková

Útvary obecného úradu

Technický útvar: riaditeľ - Ing. Ľubomír Galiovský 032/7408523, 0905-358322
Obecné služby vedúci - Vladimír Kováčik (0905-726213) - oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce
Obecné lesy vedúci - Ing. Ľubomír Mikláš, výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva

SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)
Výpis z Obchodného registra orsr.sk
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF)


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU