#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Elektronické služby obce

 

Vážení spoluobčania, ako ste už určite zachytili informácie z rozhlasu, televízie, novín v posledných týždňoch, každá samospráva na Slovensku musí plniť požiadavky zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Daný zákon v skratke definuje komunikáciu občana a právnických osôb smerom k samospráve a zároveň povinnosti komunikácie nás/samosprávy smerom  k Vám, občanom, či už z pohľadu fyzických osôb, alebo právnických osôb.

 

Pre maximálne zjednodušenie komunikáciu fyzických osôb aj právnických osôb smerom  k nám, sme od nového roka pre Vás pripravili portál elektronických služieb ESMAO, s viac ako 100 elektronických služieb.

 

Na vytvorenie elektronického podania Vám stačí elektronický občiansky preukaz. Občianske preukazy s čipom sú vydávané od decembra 2013.  Elektronický kontaktný čip je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám.

 

Elektronické služby sú dostupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál ESMAO vytvorený tak aby ovládanie bolo rýchle a jednoduché vyhľadávaním. Portál elektronických služieb našej obce Krajné nájdete na adrese https://krajne.esmao.sk/

Elektronické podania vytvorené a odoslané pomocou elektronického občianskeho preukazu majú rovnakú právnu váhu ako klasické listinné podania. Pri prihlásení na portál Vás systém vyzve na overenie identity občianskym preukazom. Formuláre sú štruktúrované presne podľa danej situácie, ktorá sa pomocou neho rieši. Každý formulár obsahuje nástroje na pomoc pri jeho vypĺňaný aby boli minimalizované chyby pri daniach. Samozrejme za obsah informácií uvedených do podania zodpovedá aj naďalej občan vytvárajúci podanie.  

Elektronické služby obce Krajné  sú rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej záťaže, časovú a finančnú úsporu na stranách samosprávy aj občanov. Občan má vždy prehľad o stave vybavovania svojho podania. Vie čo sa s jeho podaním deje. Vďaka elektronických službám občania šeria svoje financie, keďže správne poplatky sú pri elektronickom podaní znížené o 50% do výšky 140 €. Pri elektronickej komunikácií občan už viac nemusí vybavovať potvrdenia výpisy z registrov iných verejných inštitúcií.  

Občan môže riešiť svoje povinnosti, potreby, požiadavky a svoje práva. Rýchlo a jednoducho získa všetky nevyhnutné informácie o činnosti obce. Otvára sa nový priestor pre aktívne vstupovania do diania v obci krajné.

Vyvesené: 29. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Späť