#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .....

Vyvesené: 28. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Späť