Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.6 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Vyvesené: 6. 9. 2017

Dátum zvesenia: 22. 9. 2017

Späť