#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zámere obce Krajné predať svoj majetok podľa ust. §9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Vyvesené: 20. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Späť