#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Upozornenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov pod elektrickým vedením VN a NN

Vyvesené: 15. 11. 2017

Dátum zvesenia: 7. 1. 2018

Späť