Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2017

poistná zmluva

6 810 734 361

1 211,88 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

09.11.2017

03/2017

03/2017

0,00 EUR

Pavel Kochánek

Obec Krajné

09.11.2017

02/2017

02/2017

0,00 EUR

LIPOVEC, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

31.10.2017

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

148 993,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Krajné

29.09.2017

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

28.09.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Ladislav Remiaš, Katarína Remiašová

Obec Krajné

25.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

17/043

120,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

14.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2017/0687

800,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín

Obec Krajné

07.09.2017

zmluva o dielo na zhotovenie projektu

17/038

600,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

05.09.2017

kúpna zmluva

Z201730490

157 705,00 EUR

ALBERA Slovensko s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

18.08.2017

Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie

31072017

0,00 EUR

Continental film, s.r.o.

Obec Krajné

04.08.2017

Zmluva o požičiavaní filmových DVD kópií pre verejné premietanie

4/8/2017

0,00 EUR

Magic Box Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

17.07.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

121707050

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

17.07.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

121707047

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

23.06.2017

Dodatok k zmluve

dodatok k zmluve

0,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

16.06.2017

Zmluva č. 37231 o poskytnutí dotácie z prostriedkov

37231

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

16.06.2017

Zmluva č. 37230 o poskytnutí dotácie z prostriedkov

37230

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

14.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

02062017

500,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

12.06.2017

Zmluva o poskytovaní - odbere obedov

31052017

0,00 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

25.05.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

Zmluva o zriadení zberného miesta

0,00 EUR

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

21.04.2017

zmluva o dielo

11/2017

0,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

020/2017

36,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

019/2017

3 342,50 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

09.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektonických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

Z-2017-011_Mse

820,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Krajné

09.03.2017

Kúpna zmluva

Z20176670_Z

159 589,00 EUR

ALBERA Slovensko s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: