Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Cena *
121.100088/001 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava Zmluva o dielo oprava miestnych komunikácií 24.08.2016 23968,27 €
22082016 JUDr. Ján Konečník, Krajné Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena p.č. 233/3 22.08.2016 0,00 €
11072016 BONTONFILM, a.s. Bratislava Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie prenájom DVD 27.07.2016 0,00 €
reg.č. 129/2016-2060-2200 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Dodatok č.2 Dodatok č.2 reg.č. 129/2016-2060-2200 k Zmluve o NFP , číslo zmluvy 553/2015-2050-1200 13.07.2016 177582,93 €
358/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci prenájom reklamnej plochy v rámci športového podujatia "Príď si zaspomínať ... LEBO AJ TY SI DUKLA" 08.07.2016 400,00 €
30062016A Gemini Group, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby vypracovanie žiadosti na likvidáciu nelegálnej skládky 06.07.2016 500,00 €
342/2016 Viera Drahošová Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení aktivačná činnosť UoZ 06.07.2016 0,00 €
5190029655 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb poistenie uchádzača o zamestnanie na obdobie od 1.7.2016 do 30.11.2017 06.07.2016 6,50 €

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: