#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2016

Prijaté faktúry

Faktúra č. 20160081, N+N, J.Netchová J. Netch, Vrbové, batéria multicar (PDF) Stiahnuté: 97x | 19.04.2016

Faktúra č. 2016000004, Aloha Slovakia, s.r.o. Myjava, knihy do obecnej knižnice (PDF) Stiahnuté: 103x | 18.04.2016

Faktúra č. 3900021516, AG Náradie, Trnava, pracovné náradie (PDF) Stiahnuté: 101x | 15.04.2016

Faktúra č. 916002666, Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava, publikácie zákonov s komentárom (PDF) Stiahnuté: 95x | 14.04.2016

Faktúra č. 6861014851, Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava, nájomné za fľaše (PDF) Stiahnuté: 99x | 11.04.2016

Faktúra č. 16004, Ing. arch. Marianna Bogyová, Piešťany, záverečné práce po schválení ZaD č. 1 ÚPN-O (PDF) Stiahnuté: 137x | 11.04.2016

Faktúra č. 3101600438, KOS, s.r.o. Kostolné, zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 94x | 08.04.2016

Faktúra č. 4590653207, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 95x | 08.04.2016

Faktúra č. 7429094237, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 101x | 08.04.2016

Faktúra č. 7429094398, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 95x | 08.04.2016

Faktúra č. 7449208621, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 100x | 08.04.2016

Faktúra č. 7449208622, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 92x | 08.04.2016

Faktúra č. 7449208623, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 94x | 08.04.2016

Faktúra č. 8783674133, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 89x | 08.04.2016

Faktúra č. FV102, Kantorka, n.o. Košice, školenie k zákonu o verejnom obstarávaní (PDF) Stiahnuté: 143x | 08.04.2016

Faktúra č. 6160335, MET AGRO, Trebatice, materiál (PDF) Stiahnuté: 103x | 04.04.2016

Faktúra č. 101600288, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, odvoz kuka nádob (PDF) Stiahnuté: 97x | 04.04.2016

Faktúra č. 7308416914, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 96x | 04.04.2016

Faktúra č. 160207, Ing. Babiar, SPOJ OCEL, Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 111x | 01.04.2016

Faktúra č. FV160030, SLV, s.r.o. Krajné, drevo (PDF) Stiahnuté: 100x | 01.04.2016

Stránka