Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.11.2017

20/11/2017

lepenie bilboardov

50,00 EUR

Ladislav Kubiš, Lubina

Obec Krajné

24.11.2017

2418360373, 2418315096, 2418337707, 2418375893, 24

telefónne poplatky

90,62 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

23.11.2017

4590894296

pohonné hmoty

176,56 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

22.11.2017

20170454

inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 44/2017, verejná obchodná súťaž

113,40 EUR

KOEX-PRESS, spol. s r.o. Myjava

Obec Krajné

22.11.2017

ODBRO17100530

odber kuchynského odpadu

36,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

22.11.2017

88/2017

vypracovanie projektu BK5 na dotáciu na ČOV

200,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

21.11.2017

2171131714

hudobná produkcia "Hodová zábava"

14,40 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

16.11.2017

1799/0748

turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo

318,32 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Obec Krajné

16.11.2017

217300475

kamenivo

72,61 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

16.11.2017

17400232

audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016

468,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Krajné

15.11.2017

9001070305

poštovné úverované

167,91 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

15.11.2017

17FV107001

pneumatiky

61,42 EUR

SAMM Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

13.11.2017

FV170104

drevo

130,00 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

13.11.2017

3101701780

zneškodnenie odpadu

465,29 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

13.11.2017

3111700843

preprava veľkoobjemového kontajnera

95,04 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

10.11.2017

1020174708

bilboardy Mikuláš, vianočné trhy

56,40 EUR

BITTNER print, s.r.o.

Obec Krajné

09.11.2017

7180921527

elektrická energia

-35,96 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

09.11.2017

17FV106561

pneumatiky

69,82 EUR

SAMM Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

08.11.2017

3102757430

telefónne poplatky

65,54 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Krajné

08.11.2017

170794

materiál

51,77 EUR

DINTECH, s.r.o. Rudník

Obec Krajné

08.11.2017

6861204416

nájomné za fľaše

76,91 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

08.11.2017

4590888248

pohonné hmoty

240,89 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.11.2017

20170065

strava pre členov volebných komisií 4.11.2017

175,50 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

07.11.2017

FV-1599/2017

motorový olej

35,16 EUR

UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o.

Obec Krajné

07.11.2017

217300460

kamenivo

179,53 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: