Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Číslo faktúryDodávateľPopis plneniaDátum úhradyCena *
05/2017 Ing. Ján Fiam - V+K PROJEKT Trenčín vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby rekonštrukcia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie p.č. 232 10 1220,00 €
OF20170007 Auto - PNEUS, s.r.o. Krajné oprava pneunatiky 12,83 €
3/2/2017 Ladislav Kubiš, Lubina maliarske práce zdravotné stredisko 740,00 €
6814802536 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 295,20 €
6814802552 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 160,00 €
1560003363 centrum polygrafických služieb Bratislava úmrtné listy 19,56 €
1011700096 BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava vývoz TKO 685,44 €
8800311715 RTVS Bratislava úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 €
62017 Ing. Vladimír Matějka, Trutnov náhradné diely 50,15 €
ODBRO17010215 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu 24,00 €
170047 DINTECH, s.r.o. Rudník materiál 37,27 €
6793021637 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 68,11 €
3101700108 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné zneškodnenie odpadu 556,41 €
3111700051 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné preprava veľkoobjemového kontajnera 95,04 €
4590771775 Slovnaft, a.s. Bratislava pohonné hmoty 635,65 €
6861114126 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava nájomné za fľaše 76,91 €
7273724999 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn 1521,00 €
6807750520 Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica združené poistenie majetku 235,45 €
0117016527 LE Cheque dejeuner, s.r.o. Bratislava stravné lístky 1542,80 €
7459015834 ZSE, a.s. Bratislava elektrická energia 25,11 €
7459015835 ZSE, a.s. Bratislava elektrická energia 120,04 €
7429514882 ZSE, a.s. Bratislava elektrická energia 25,40 €
3280039 JVD papier, s.r.o. Myjava kamcelárske potreby 29,47 €
417070 EMBA Trade, spol. s r.o. Nové Zámky archívne škatule 61,50 €
2017013 Jedálnička,Ján Melichárek doplatok pre dôchodcov za obedy január 2017 40,82 €

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: