Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.01.2017

7004455962

diaprojektor

812,00 EUR

Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

F00000607

vodné a stočné budova bývalej MŠ č.d. 91

2,76 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

ODBRO16051246

odber kuchynského odpadu

28,80 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

02.01.2017

F00000606

vodné budova Požiarne zbrojnica Krajné č.d 255

19,50 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

5590022493

aktualizácia programov

246,41 EUR

IVES Košice

Obec Krajné

02.01.2017

F00000605

vodné zdravotné stredisko č.d. 97

85,02 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

5002634763

skupinové úrazové poistenie

59,75 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

02.01.2017

F00000604

vodné obecný úrad č.d. 52

89,70 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

5002487169

združené poistenie majetku

87,83 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

02.01.2017

F00000603

vodné budova obecných služieb č.d. 263

16,38 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

2016125

doplatok obedov pre dôchodcov

22,18 EUR

Jedálnička,Ján Melichárek

Obec Krajné

02.01.2017

F00000602

vodné a stočné obecný športový areál č.d. 1038

1 062,60 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

7318445078

zemný plyn

1 363,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

F00000601

vodné cintorín

17,94 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

06.07.2016

7458811161

elektrická energia

117,43 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

16100836

kamenivo

264,72 EUR

KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

06.07.2016

7458811162

elektrická energia

3 525,71 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

2016424

kľúče KD Matejovec

272,40 EUR

Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Piešťany

Obec Krajné

06.07.2016

7458811163

elektrická energia

108,88 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

OPS/1798/2016

poplatok za vedenie účtu cenných papierov

81,10 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

06.07.2016

0116073473

stravné lístky

1 542,80 EUR

LE Cheque dejeuner, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

20160251

autobatéria

72,60 EUR

Jozefína Netchová - N+N, Vrbové

Obec Krajné

06.07.2016

2016057

BOZP

224,00 EUR

Ing. Miloš Kment, Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

02.01.2017

2369950231, 2369902039, 2369925330, 2369959635, 23

telefónne poplatky

64,21 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2017

5002487169

združené poistenie majetku

87,83 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: