Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.09.2017

OF2017028

vývoz odpadu

177,41 EUR

RPD v Krajnom

Obec Krajné

19.09.2017

ODBRO17080618

odber kuchynského odpadu

36,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

18.09.2017

6815850214

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

208,88 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

18.09.2017

170100043

revízia plynových zariadení

1 115,01 EUR

Rastislav Lacko - L servis

Obec Krajné

14.09.2017

2170800859

zapožičanie filmu Bociany, Hrané leto v Krajnom

36,00 EUR

Continental film, s.r.o.

Obec Krajné

13.09.2017

3409170090

tonery

332,00 EUR

E LINKX, a.s. HP MARKET

Obec Krajné

13.09.2017

3101701414

zneškodnenie odpadu

561,66 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

12.09.2017

FA 03/2017

prezentácia paličkovanej čipky na Dni ÚĽUV 2017

400,00 EUR

OZ Klub krajnianskej čipky Krajné

Obec Krajné

12.09.2017

170176

kancelárska technika

376,50 EUR

BN Invest, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

11.09.2017

9001053658

poštovné úverované

220,93 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

11.09.2017

1011701114

vývoz odpadu

651,84 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

11.09.2017

6810703792

zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

585,80 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

08.09.2017

6807157911

združené poistenie majetku

1 388,66 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

08.09.2017

6861182335

nájomné za fľaše

80,91 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

08.09.2017

4590862602

pohonné hmoty

189,36 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

08.09.2017

170626

materiál

86,18 EUR

DINTECH, s.r.o. Rudník

Obec Krajné

08.09.2017

170338

materiál

39,94 EUR

SPOJ OCEL, s.r.o.

Obec Krajné

08.09.2017

6810734361

združené poistenie majetku

297,03 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

07.09.2017

20170051

doplatok na obedy pre dôchodcov 8/2017

22,00 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

07.09.2017

17100483

kamenivo

56,11 EUR

KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

07.09.2017

24/2017

spracovanie projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre obec Krajné

600,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

06.09.2017

7459238942

elektrická energia

26,64 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.09.2017

7459229696

elektrická energia

26,35 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.09.2017

170207

asfaltová emulzia

272,16 EUR

G.B.DAD, s.r.o. Trnava

Obec Krajné

06.09.2017

7459229697

elektrická energia

119,79 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: