#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. K tomuto dátumu urobili príslušní zodpovední pracovníci všetky úkony pre úspešný priebeh volieb. Predvolebná agitácia kandidátov na funkciu starostu obce Krajné začínala pozvoľne, predovšetkým letákmi s volebným programom jednotlivých kandidátov, menšími skupinovými, osobnými stretnutiami. Až 6.11.2014 spustila väčší zápas o svojich voličov Drahomíra Michalidesová. Na predvolebnom stretnutí s občanmi v Krajnom a Matejovci ju prišli podporiť zo Strany Demokratického Slovenska (SDS), Ing. Sergej Kozlík a Bc. Jaroslav Ferianec. Piatok 7. novembra v zasadačke obecného úradu svoju predstavu vo funkcii starostu obce, predložil prítomným občanom Miroslav Knap. V sobotu 8. novembra v Krajnom a v nedeľu 9. novembra v Matejovci prezentoval svoju víziu Pavol Kravárik. Na stretnutí členov JDS Krajné 10. novembra v krátkych vystúpeniach predstavili sa Ing. Peter Kubis a potom Ing. Ján Vavák. V predvečerných hodinách nakoniec za najväčšej účasti občanov Krajného, v zasadačke OÚ prezentoval svoje predstavy Ing. Igor Mozolák. Poslednou predvolebnou agitáciou Ing. Jána Vaváka v požiarnej zbrojnici, boli oficiálne zvolávané akcie ukončené. V deň volieb 15. novembra 2014 zapojilo sa aktívne do rozhodovania o pokračovaní obce v budúcom štvorročnom období 829 voličov. Účasť vo voľbách bola v Krajnom 64,6 % a v Matejovci 59,1 %. Po sčítaní hlasov volebnou komisiou, ktorej predsedala Zlata Tomková, na funkciu starostu obce Krajné dostal sa Ing. Peter Kubis. Spolu s 9. poslancami obecného zastupiteľstva, po odstúpení členov a starostu starého obecného zastupiteľstva, prevzali 11. decembra 2014 zložením sľubu, výkon samosprávy obce Krajné. Predtým ešte na zasadnutí starého OZ poďakoval starosta Ing. Vladislav Šuster končiacim poslancom, zvlášť zástupkyni starostu Mgr. Danke Markovej, ktorá pracovala v OZ od začiatku, od roku 1990. Končiacemu starostovi Ing. Vladislavovi Šusterovi v mene občanov obce Krajné poďakoval Ján Sedílek, kpt.ILS v.v, za prácu v uplynulých 12. rokoch. Účasť občanov na týchto zasadnutiach bola skutočne vysoká. Ku zmene došlo po voľbách zastupiteľstva aj v družobnej obci, MČ Brno-Chrlice. V dopise odoslanom našej obci novozvolení predstavitelia zhodnotili družobnú spoluprácu, v očakávaní udržiavať naďalej naše družobné kontakty.

Ivan Gálik


Vytvorené: 14. 12. 2014
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2018 16:14
Autor: Správce Webu