#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Zmluvy

Nájomná zmluva na nebytové priestory s Inci Handžiu – HANCI, Myjava , zverejnená na stránke obce dňa 9.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 164x | 09.06.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00104, zverejnená na stránke obce dňa 22.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 136x | 22.08.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00297, zverejnená na stránke obce dňa 22.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 143x | 22.08.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00558 , zverejnená na stránke obce dňa 29.11.2011(PDF) Stiahnuté: 126x | 29.11.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00575, zverejnená na stránke obce dňa 31.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 144x | 31.10.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00772, zverejnená na stránke obce dňa 19.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 123x | 18.08.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00920, zverejnená na stránke obce dňa 31.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 143x | 31.10.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00959, zverejnená na stránke obce dňa 22.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 135x | 22.08.2011

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2011 00962, zverejnená na stránke obce dňa 19.9.2011 (PDF) Stiahnuté: 147x | 19.09.2011

Nájomná zmluva o nájme pozemku v objekte bývalej MŠ, zverejnená na stránke obce dňa 27.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 120x | 27.06.2011

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 0100018523, Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 12.12.2011 (PDF) Stiahnuté: 171x | 12.12.2011

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel, Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 12.12.2011 (PDF) Stiahnuté: 181x | 12.12.2011

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 2022 11 20RZO, zverejnená na stránke obce dňa 28.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 169x | 28.04.2011

Zámenná zmluva medzi Obcou Krajné a p. Milanom Bumbálom, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 279x | 30.03.2011

Zmluva č. 12 2011 zo dňa 23.6.2011 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností medzi Správou katastra Myjava a Obcou Krajné zverejnená na stránke obce dňa 28.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 168x | 28.06.2011

Zmluva č. A 2011 00755 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu – na vojnové hroby, zverejnená na stránke obce dňa 14.3.2011  (PDF) Stiahnuté: 151x | 11.03.2011

Zmluva č.01 2011 o zimnej údržbe s p. Jurajom Kadlečíkom, Kostolné, zverejnená na stránke obce dňa 1.2.2011(PDF) Stiahnuté: 141x | 01.02.2011

Zmluva medzi Obcou Krajné a Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 12.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 203x | 12.10.2011

Zmluva medzi Obcou Krajné a Obcou Kostolné o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí, zverejnená na stránke obce dňa 16.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 160x | 16.03.2011

Zmluva o dielo č. R – 140 2011, IVES Košice, zverejnená na stránke obce dňa 23.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 152x | 23.05.2011

Stránka