#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Zmluvy

Zmluva o dielo medzi MK hlas, s.r.o., Sabinov a Obcou Krajné , rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu, zverejnená na stránke obce dňa 8.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 196x | 08.08.2011

Zmluva o dielo medzi Obcou Krajné a Ing. Dankou Palkechovou, zverejnená na stránke obce dňa 13.9.2011 (PDF) Stiahnuté: 208x | 13.09.2011

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 002 11 medzi Obcou Krajné a Dexia Bankou Slovensko, a.s., Žilina zverejnená na stránke obce dňa 2.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 210x | 02.02.2011

Zmluva o kúpe pozemkov medzi Obcou Krajné a p. Jánom Tomkom, Vrbové, p. Ivanom Čerešňom, Stará Turá a p. Vilmou Gajarovou, Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 21.11.2011 (PDF) Stiahnuté: 225x | 21.11.2011

Zmluva o odbere elektoodpadu medzi Obcou Krajné a spoločnosťou BOMAT, s.r.o. Veľké Orvište (PDF) Stiahnuté: 205x | 23.03.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2011 0295 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Obcou Krajné , zverejnená na stránke obce dňa 16.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 222x | 15.08.2011

Zmluva o poskytnutí spolupráce medzi Obcou Krajné a PhDr. Valériou Kaplanovou, Bratislava na projekte Zberný dvor obce Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 8.11.2011 (PDF) Stiahnuté: 209x | 08.11.2011

Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 261 a násl. Obchodného zákonníka, SAMNET, informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce, zverejnená na stránke obce dňa 23.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 213x | 23.02.2011

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy medzi Obcou Krajné a ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia – budova MŠ, zverejnená na stránke obce dňa 21.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 230x | 21.10.2011

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy medzi Obcou Krajné a ZSE, a.s. Bratislava, verejné osvetlenie Podvrch, zverejnená na stránke obce dňa 21.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 292x | 21.10.2011

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy medzi Obcou Krajné a ZSE, a.s. Bratislava, verejné osvetlenie Zbehy , zverejnená na stránke obce dňa 21.10.2011(PDF) Stiahnuté: 266x | 21.10.2011

Zmluva o pripojení odberného miesta žiadateľa do distribučnej siete sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, číslo  zmluvy 120206760, dom smútku, zverejnená na stránke obce dňa 24.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 249x | 24.06.2011

Zmluva o pripojení odberného miesta žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. – lokalita Jeruzalem, zverejená na stránke obce dňa 16.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 185x | 16.05.2011

Zmluva o spolufinancovaní projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj , zverejnená na stránke obce dňa 14.11.2011 (PDF) Stiahnuté: 213x | 14.11.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 35 001 11 medzi Obcou Krajné a Dexia bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 2.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 237x | 02.02.2011

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi SVP, š.p. Banská Štiavnica a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 26.9.2011 (PDF) Stiahnuté: 210x | 26.09.2011

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo zmluvy 140294415, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 24.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 199x | 24.06.2011

Zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Vladimírom Kriškom o spolupráci pri vykonávaní reklamy, zverejnená na stránke obce dňa 20.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 205x | 20.04.2011

Zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a RPD v Krajnom na odvoz TKO , zverejnená na stránke obce dňa 25.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 237x | 25.03.2011

Objednávky

Objednávka  na reklamné predmety Ľubomír Minarech -LUBENO, Dubnica nad Váhom pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 261x | 28.11.2011

Stránka