#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Objednávky

Objednávka – cenová ponuka na kontrolu hasiacich prístrojov a prípadná oprava HP, Pyroteam Senica (PDF) Stiahnuté: 271x | 04.03.2011

Objednávka – prihláška na na odborný seminár k veľkej novele zákonníka práce (PDF) Stiahnuté: 249x | 05.09.2011

Objednávka – prihláška na pracovné stretnutie starostov a primátorov miest ZMO ZO a ZMO MY regiónu (PDF) Stiahnuté: 610x | 30.08.2011

Objednávka – prihláška na seminár O správe daní a poplatkov (PDF) Stiahnuté: 231x | 07.11.2011

Objednávka – prihláška na seminár Zostavenie formulára vzájomných vzťahov … (PDF) Stiahnuté: 229x | 12.09.2011

Objednávka – prihláška na Tradičné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP, Rada Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia (PDF) Stiahnuté: 361x | 26.08.2011

Objednávka – prihláška na výmenu skúseností ZPOZ, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne  (PDF) Stiahnuté: 275x | 26.08.2011

Objednávka – seminár k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (PDF) Stiahnuté: 214x | 30.11.2011

Objednávka – záväzná prihláška na seminár Daň z prijímov právnických osôb pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie (PDF) Stiahnuté: 242x | 05.09.2011

Objednávka – záväzná prihláška na zákonné vzdelávanie starostov a primátorov SOTAC, s.r.o. Košice (PDF) Stiahnuté: 206x | 26.08.2011

Objednávka archívnych krabíc, EMBA TRADE, s.r.o. Nové Zámky (PDF) Stiahnuté: 188x | 10.06.2011

Objednávka archívnych škatúľ, Emba Trade, Nové Zámky (PDF) Stiahnuté: 238x | 11.05.2012

Objednávka č. 2 2 2011 , Gestor H, s.r.o. Stará Turá na servisné práce, dodávku mazív ap. (PDF) Stiahnuté: 231x | 14.02.2011

Objednávka č. 2012010, M. Malečka AV- sport Myjava, stolný futbal ( projekt Rodinný futbal ZSE, a.s.) (PDF) Stiahnuté: 187x | 17.09.2012

Objednávka č.14 na úpravu webstránky pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 209x | 28.05.2012

Objednávka č.2012001 autobusu pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 234x | 28.05.2012

Objednávka č.2012002 ubytovania pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 244x | 28.05.2012

Objednávka dopravy Pneuservis Sonsbeek, s.r.o., Brno, pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 222x | 08.12.2011

Objednávka fotorelé ASPON (PDF) Stiahnuté: 184x | 24.03.2011

Objednávka knihy Krajné v spomienkach, Univerzitná knižnica v Bratislave (PDF) Stiahnuté: 230x | 04.02.2011

Stránka