#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Objednávky

Objednávka lanka do kosačky , Viktória Hámor, s.r.o., Medzev (PDF) Stiahnuté: 217x | 12.04.2011

Objednávka na dodávku kameniva Kameňolomy, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, prevádzka Čachtice (PDF) Stiahnuté: 238x | 08.02.2011

Objednávka na geometrické zameranie katastrálneho územia obce Krajné pre jadrovú elektráreň JE V-2 (PDF) Stiahnuté: 177x | 27.01.2011

Objednávka na knihu Krajné v spomienkach od TBS, a.s. Stará Turá (PDF) Stiahnuté: 432x | 02.02.2011

Objednávka na knihy do Obecnej knižnice (PDF) Stiahnuté: 227x | 20.06.2012

Objednávka na kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách patriacich OcÚ, Pyroteam, s.r.o. Senica (PDF) Stiahnuté: 215x | 24.03.2011

Objednávka na materiál , Agroinvest, s.r.o. Myjava, pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 203x | 24.11.2011

Objednávka na materiál od Chlebík Slavomír, Myjava ,pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 233x | 21.11.2011

Objednávka na materiál od Softax, s.r.o., Považská Bystrica ,pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 518x | 21.11.2011

Objednávka na materiál od Sving Sk, s.r.o. Púchov ,pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 212x | 21.11.2011

Objednávka na na zameranie vodovodu , GEOGIS SK, s.r.o. Holíč (PDF) Stiahnuté: 196x | 02.12.2011

Objednávka na návrh dopravného značenia, komunikácia Podolie – Ošmek – Dobrá Mera – Krajné (PDF) Stiahnuté: 284x | 21.06.2012

Objednávka na občerstvenie od H.A.M, s.r.o. Krajné pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 229x | 21.11.2011

Objednávka na opravu pódia pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 231x | 22.12.2011

Objednávka na opravu rozhlasovej ústredne, MK – hlas, Sabinov (PDF) Stiahnuté: 267x | 14.12.2011

Objednávka na pracovné stretnutie miest a obcí záhorskej oblasti a myjavského regiónu (PDF) Stiahnuté: 220x | 24.02.2011

Objednávka na prepravu pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 238x | 05.06.2012

Objednávka na seminár – konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2010 , RVC Senica (PDF) Stiahnuté: 198x | 28.03.2011

Objednávka na seminár Ekonomika a účtovníctvo obcí, RVC Senica  (PDF) Stiahnuté: 199x | 15.06.2011

Objednávka na seminár k novele zákona o sociálnych službách účinná od 1.3.2011, RVC Senica (PDF) Stiahnuté: 203x | 24.03.2011

Stránka