#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 4590554888, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 141x | 22.06.2015

Faktúra č. 4590559646, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 178x | 10.07.2015

Faktúra č. 4590570033, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 151x | 07.08.2015

Faktúra č. 4590579971, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 153x | 09.09.2015

Faktúra č. 4590590206, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 146x | 09.10.2015

Faktúra č. 4590600825, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 174x | 06.11.2015

Faktúra č. 4590611357, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 192x | 08.12.2015

Faktúra č. 46 2015, MINERAL MMV, a.s. Trenčín, dodávka a práca na projekte Obnova verejného osvetlenia v obci Krajné (PDF) Stiahnuté: 184x | 19.01.2016

Faktúra č. 4780000553,. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tvmagio (PDF) Stiahnuté: 172x | 08.12.2015

Faktúra č. 50 2015, GEOGIS SK, s.r.o. Holíč, polohopisné a výškopisné zameranie lokality Matejovec v k.ú. Krajné (PDF) Stiahnuté: 158x | 21.09.2015

Faktúra č. 5014743318 Internet MALL Slovakia, s.r.o. , Bratislava, pračka – sociálna výpomoc podľa VZN č. 1 2015 (PDF) Stiahnuté: 268x | 02.09.2015

Faktúra č. 5021517286, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina, konferencia o novom zákone o odpadoch (PDF) Stiahnuté: 175x | 16.11.2015

Faktúra č. 5041403972, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, doplatok za Finančného spravodajcu za rok 2014 (PDF) Stiahnuté: 171x | 19.01.2015

Faktúra č. 5041500334, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, Zbierka zákonov SR ročník 2014 – vyúčtovanie (PDF) Stiahnuté: 145x | 19.02.2015

Faktúra č. 57695314444, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 197x | 08.01.2015

Faktúra č. 5770485709, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 221x | 10.02.2015

Faktúra č. 5775254076, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tv magio (PDF) Stiahnuté: 148x | 10.07.2015

Faktúra č. 5776207091, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tvmagio (PDF) Stiahnuté: 162x | 07.08.2015

Faktúra č. 5777158187, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tvmagio (PDF) Stiahnuté: 181x | 09.09.2015

Faktúra č. 6150194, MET AGRO, Trebatice, materiál (PDF) Stiahnuté: 137x | 05.03.2015

Stránka