#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 0130 2015, Ing. Dedík, Čachtice, oprava čerpadla (PDF) Stiahnuté: 217x | 10.07.2015

Faktúra č. 0310141813, KOS, s.r.o. Kostolné, zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 173x | 08.01.2015

Faktúra č. 04150045, EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava, lampy verejného osvetlenia EKO LED (PDF) Stiahnuté: 230x | 28.05.2015

Faktúra č. 04150123, Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava, merače rýchlosti (PDF) Stiahnuté: 215x | 23.10.2015

Faktúra č. 0515, HANY, Anna Haššanová, Krajné, strava referendum (PDF) Stiahnuté: 194x | 04.03.2015

Faktúra č. 0615, HANY, Anna Haššanová, Krajné, strava referendum (PDF) Stiahnuté: 237x | 04.03.2015

Faktúra č. 0774302979, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 199x | 08.06.2015

Faktúra č. 1011401894, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz kuka nádob (PDF) Stiahnuté: 218x | 12.01.2015

Faktúra č. 1011500020, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz obalov z plastov (PDF) Stiahnuté: 209x | 02.02.2015

Faktúra č. 1011500026, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 221x | 05.02.2015

Faktúra č. 1011500172, BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 201x | 05.03.2015

Faktúra č. 1011500340, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 236x | 13.04.2015

Faktúra č. 10115005410, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 209x | 18.05.2015

Faktúra č. 1011500621, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, zametanie miestnych komunikácií (PDF) Stiahnuté: 227x | 25.05.2015

Faktúra č. 1011500810, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 223x | 29.06.2015

Faktúra č. 1011501034, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 206x | 07.08.2015

Faktúra č. 1011501164, Brantner Slovakia, Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 209x | 08.09.2015

Faktúra č. 1011501308, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 215x | 08.10.2015

Faktúra č. 1011501408, Brantner Slovakia, Bratislava, prevzatie nebezpečných odpadov (PDF) Stiahnuté: 206x | 21.10.2015

Faktúra č. 1011501420, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 228x | 30.10.2015

Stránka