#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 0130 2015, Ing. Dedík, Čachtice, oprava čerpadla (PDF) Stiahnuté: 175x | 10.07.2015

Faktúra č. 0310141813, KOS, s.r.o. Kostolné, zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 142x | 08.01.2015

Faktúra č. 04150045, EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava, lampy verejného osvetlenia EKO LED (PDF) Stiahnuté: 188x | 28.05.2015

Faktúra č. 04150123, Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava, merače rýchlosti (PDF) Stiahnuté: 177x | 23.10.2015

Faktúra č. 0515, HANY, Anna Haššanová, Krajné, strava referendum (PDF) Stiahnuté: 155x | 04.03.2015

Faktúra č. 0615, HANY, Anna Haššanová, Krajné, strava referendum (PDF) Stiahnuté: 191x | 04.03.2015

Faktúra č. 0774302979, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 159x | 08.06.2015

Faktúra č. 1011401894, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz kuka nádob (PDF) Stiahnuté: 178x | 12.01.2015

Faktúra č. 1011500020, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz obalov z plastov (PDF) Stiahnuté: 164x | 02.02.2015

Faktúra č. 1011500026, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 174x | 05.02.2015

Faktúra č. 1011500172, BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 165x | 05.03.2015

Faktúra č. 1011500340, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 182x | 13.04.2015

Faktúra č. 10115005410, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 172x | 18.05.2015

Faktúra č. 1011500621, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, zametanie miestnych komunikácií (PDF) Stiahnuté: 179x | 25.05.2015

Faktúra č. 1011500810, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 178x | 29.06.2015

Faktúra č. 1011501034, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 164x | 07.08.2015

Faktúra č. 1011501164, Brantner Slovakia, Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 156x | 08.09.2015

Faktúra č. 1011501308, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 172x | 08.10.2015

Faktúra č. 1011501408, Brantner Slovakia, Bratislava, prevzatie nebezpečných odpadov (PDF) Stiahnuté: 167x | 21.10.2015

Faktúra č. 1011501420, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 189x | 30.10.2015

Stránka