#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Zmluvy

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Vieraou Drahošovou, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 219x | 14.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Vladimírom Valihorom, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 208x | 14.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods.3 zákona 369 1990 Zb. o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Rudolfom Špaldoňom, zverejnená na stránke obce dňa 3.2.2015 (PDF) Stiahnuté: 202x | 03.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení uzatvorená medzi Obcou Krajné a Rudolfom Špaldoňom, zverejnená na stránke obce dňa 7.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 183x | 07.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR uzatvorená medzi Obcou Krajné a Sociálnou poisťovňou Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 28.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 217x | 28.07.2015

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 35 004 15 uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 201x | 22.12.2015

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorená medzi Obcou Krajné a Obcou Kostolné, zverejnená na stránke obce dňa 28.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 224x | 28.07.2015

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorená medzi obcou Krajné a Obcou Vaďovce, zverejnená na stránke obce dňa 3.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 213x | 03.07.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00028, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 190x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00153, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 198x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00166, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 256x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00364, zverejnená na stránke obce dňa 6.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 182x | 06.08.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00388, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 185x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00470, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 214x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00562 zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 219x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00564, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 189x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00601, zverejnená na stránke obce dňa 5.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 191x | 05.08.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00626, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 224x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00859, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 185x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00861, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 188x | 30.03.2015

Stránka