#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Zmluvy

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Vieraou Drahošovou, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 202x | 14.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Vladimírom Valihorom, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 197x | 14.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods.3 zákona 369 1990 Zb. o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Rudolfom Špaldoňom, zverejnená na stránke obce dňa 3.2.2015 (PDF) Stiahnuté: 189x | 03.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení uzatvorená medzi Obcou Krajné a Rudolfom Špaldoňom, zverejnená na stránke obce dňa 7.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 171x | 07.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR uzatvorená medzi Obcou Krajné a Sociálnou poisťovňou Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 28.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 204x | 28.07.2015

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 35 004 15 uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 190x | 22.12.2015

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorená medzi Obcou Krajné a Obcou Kostolné, zverejnená na stránke obce dňa 28.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 211x | 28.07.2015

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorená medzi obcou Krajné a Obcou Vaďovce, zverejnená na stránke obce dňa 3.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 202x | 03.07.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00028, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 179x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00153, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 187x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00166, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 244x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00364, zverejnená na stránke obce dňa 6.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 173x | 06.08.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00388, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 173x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00470, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 204x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00562 zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 201x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00564, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 176x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00601, zverejnená na stránke obce dňa 5.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 180x | 05.08.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00626, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 211x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00859, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 175x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00861, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 174x | 30.03.2015

Stránka