#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Zmluvy

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00867, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 151x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00935 zverejnená na stránke obce dňa 23.4.2015 (PDF) Stiahnuté: 165x | 23.04.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00976 zverejnená na stránke obce dňa 1.4.2015 (PDF) Stiahnuté: 135x | 01.04.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00977, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 165x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00978, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 161x | 30.03.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00980 zverejnená na stránke obce dňa 1.4.2015 (PDF) Stiahnuté: 156x | 01.04.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 2015 00984, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 151x | 17.12.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2015 00016, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 164x | 26.06.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2015 00782 zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 139x | 26.06.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2015 00936, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 157x | 26.06.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2015 00979, zverejnená na stránke obce dňa 10.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 151x | 10.07.2015

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2015 00982, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 195x | 26.06.2015

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom uzatvorené medzi Komunálnou poisťovňou, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnené na stránke obce dňa 29.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 161x | 29.06.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorené medzi Obcou Krajné a Komunálnou poisťovňou, a.s. Bratislava, zverejnené na stránke obce dňa 7.10.2015 (PDF) Stiahnuté: 163x | 07.10.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, uzatvorená medzi Komunálnou poisťovňou, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 13.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 179x | 13.01.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, uzatvorená medzi Komunálnou poisťovňou, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 3.2..2015 (PDF) Stiahnuté: 191x | 13.01.2015

Zaradenie motorového vozidla do súboru, zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a Komunálnou poisťovňou, a.s. Banská Bystrica, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 168x | 26.06.2015

Zmluva č. 02 2015 o zimnej údržbe uzatvorená medzi Obcou Krajné a Lipovec, s.r.o. Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 160x | 22.12.2015

Zmluva č. 1 2015 o zimnej údržbe uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Jurajom Kadlečíkom, Kostolné, zverejnená na stránke obce dňa 30.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 156x | 30.12.2015

Zmluva č. 104552 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená medzi Obcou Krajné a Environmentálnym fondom Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 16.7.2015 (PDF) Stiahnuté: 142x | 16.07.2015

Stránka