#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Zmluvy

Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania č. 15 048 uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prvou Európskou Konzultačnou, s.r.o. Brezová pod Bradlom, zverejnená na stránke obce dňa 26.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 135x | 26.08.2015

Zmluva o bežnom účte uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 20.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 167x | 20.08.2015

Zmluva o dielo číslo R SK506 2015 uzatvorená medzi Obcou Krajné a EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 24.4.2015 (PDF) Stiahnuté: 162x | 24.04.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Minerál MMV Trenčín a Obcou Krajné, rekonštrukcia verejného osvetlenia, zverejnená na stránke obce dňa 5.11.2015 (PDF) Stiahnuté: 594x | 10.11.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Krajné a ALPINE SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 30.10.2015 (PDF) Stiahnuté: 137x | 30.10.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Krajné a BAU cargo, s.r.o. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 145x | 26.06.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Krajné a Ing. Milošom Kmentom, Brezová pod Bradlom, BOZP, zverejnená na stránke obce dňa 23.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 141x | 23.01.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Krajné a Ing. Milošom Kmentom, Brezová pod Bradlom, konzultačná a poradenská činnosť, správa registratúry, ochrany osobných údajov, prevencie pred povodňami, zverejnená na stránke obce dňa 23.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 158x | 23.01.2015

Zmluva o grantovom účte uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 18.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 166x | 18.06.2015

Zmluva o grantovom účte, uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko a.s. , Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 5.11.2015 (PDF) Stiahnuté: 157x | 05.11.2015

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) č. 35 004 15, uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 161x | 22.12.2015

Zmluva o odbere odpadu zn. 2015 Vr Obec Krajné, uzatvorená medzi Obcou Krajné a BOMAT, s.r.o. Veľké Orvište, zverejnená na stránke obce dňa 5.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 134x | 05.03.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 1 2015, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Mestom Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 17.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 149x | 17.06.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 553 2015 2050 1200, uzatvorená medzi MH SR Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 167x | 09.12.2015

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1412K 2015 KM 12, uzatvorená medzi Obcou Krajné a IN PRO s.r.o. Soblahov, zverejnená na stránke obce dňa 21.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 163x | 21.12.2015

Zmluva o poskytovaní služieb č. 231 2015 uzatvorená medzi Obcou Krajné a Support & Consulting, s.r.o. Trenčín, zverejnená na stránke obce dňa 20.8.2015 (PDF) Stiahnuté: 163x | 20.08.2015

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená medzi Obcou Krajné a ENVIROPOL, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 12.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 142x | 12.03.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 16.12.2015 (PDF) Stiahnuté: 139x | 16.12.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest uzatvorená medzi Obcou Krajné a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 140x | 30.03.2015

Zmluva o užívaní poľovného revíru Krajné, medzi Obcou Krajné a Poľovníckym združením Krajné Drieňovica, zverejnená na stránke obce dňa 26.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 139x | 26.01.2015

Stránka