#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 150100017, R.Lacko – L SERVIS, Nové Mesto nad Váhom, oprava plynového kotla budova OcÚ (PDF) Stiahnuté: 252x | 14.05.2015

Faktúra č. 150100049, Rastislav Lacko L SERVIS, Nové Mesto na Váhom, oprava a nastavenie kotlov na zdravotnom stredisku (PDF) Stiahnuté: 363x | 21.10.2015

Faktúra č. 150100052, Rastislav Lacko – L SERVIS, Nové Mesto nad Váhom, ročná kontrola plynových spotrebičov (PDF) Stiahnuté: 203x | 30.10.2015

Faktúra č. 150100123, FOTOUR, s.r.o. Žiar, kovo krúžok (PDF) Stiahnuté: 214x | 19.03.2015

Faktúra č. 150100168, FUTOUR, s.r.o. Žiar, kovokrúžky (PDF) Stiahnuté: 198x | 17.04.2015

Faktúra č. 150106, BOVE, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 199x | 04.05.2015

Faktúra č. 150115, Dintech, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 208x | 06.03.2015

Faktúra č. 150126, Ing. Ján Babiar, SPOJ OCEL, Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 312x | 02.03.2015

Faktúra č. 150157, SIGNATECH, s.r.o. Častá, zvislé dopravné značenie (PDF) Stiahnuté: 234x | 29.04.2015

Faktúra č. 150201, Signatech, s.r.o. Častá, dopravné značenie (PDF) Stiahnuté: 197x | 01.06.2015

Faktúra č. 150237, Signatech, s.r.o. Častá, dopravné značenie (PDF) Stiahnuté: 217x | 11.06.2015

Faktúra č. 150369, TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava, aktualizácia programov a dodatkov na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 238x | 23.02.2015

Faktúra č. 150425, BOVE, s.r.o. , Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 218x | 30.12.2015

Faktúra č. 150436, DINTECH, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 210x | 06.07.2015

Faktúra č. 1504776, AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. Bernolákovo, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 209x | 17.09.2015

Faktúra č. 1505100, SLOVGRAM, Bratislava, za verejný prenos zvukových a zvukovoobrazových záznamov prostredníctvom technického zariadenia v roku 2015 (PDF) Stiahnuté: 225x | 25.03.2015

Faktúra č. 150513, Dintech, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 195x | 05.08.2015

Faktúra č. 150540, Ing. Ján Babiar, SPOJ-OCEL, Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 209x | 31.07.2015

Faktúra č. 150597, DINTECH, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 215x | 09.09.2015

Faktúra č. 150705, SPOJ OCEL Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 198x | 02.10.2015

Stránka