Krajné - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História

História


Krajné má zaujímavú minulosť a bohaté národné tradície. Po prečítaní dejín tejto obce sa človek stretne s menami významných osobností slovenského národa. Veľa obyvateľov odchádzalo do sveta za prácou a živobytím, niektorí však nezabudli na svoju rodnú vlasť a prišli v roku 1992, keď obec Krajné oslavovala 600. výročie prvej písomnej zmienky o obci.


Rozdelenie Krajnianských dejín


Príbehy z Krajného a jeho okolia


Kronika obce Krajné


Oslavy 620 ročnice