#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

  

 

 

Správy

Upozornenie - usmernenie poplatníkov

INFORMÁCIA K VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Z dôvodu opakovaného porušovania ustanovení o používaní určeného typu zberných nádob KUKA nádoba 110 l celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor:

ENVI-PAK, a.s. informuje

ENVI-PAK, a.s. informuje celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020 a harmonogram vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu: celý text

ostatné | 29. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie o odložení vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Obec Krajné odkladá vývoz veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu - jar 2020. Bližšie informácie o pristavení veľkoobjemových kontajnerov budú zverejnené obecným rozhlasom a na webovom sídle obce. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie pre verejnosť - Preventívne opatrenia na spomalenie ochorenia COVID - 19

Oznámenie pre verejnosť

Preventívne opatrenia na spomalenie šírenia
ochorenia COVID-19Obecný úrad Krajné oznamuje občanom, že obecný úrad bude odo dňa 16.3. 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavretý!

Zamestnanci OcÚ Krajné pracujú v obmedzenom režime v dopoludňajších hodinách a služby občanom budú poskytovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky: 0327408521 a 0905777230 alebo elektronicky: sekretariat@krajne.sk, starosta@krajne.sk .

Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na webovej stránke obce.

Osobná návšteva je možná len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej tel. konzultácii s príslušným pracovníkom úradu a s ochranným rúškom.

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Oznam o sms „Hlásnik“

Oznam o sms „Hlásnik“ celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor:

Princípy separovania odpadu - príloha Kalendára zvozu komunálneho odpadu na rok 2019

Princípy separovania komunálneho odpadu celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej

Predpis receptov na objednávku celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor:

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor:
obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec celý text

ostatné | 7. 7. 2016 | Autor: starosta