#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

 Všeobecný lekár v Krajnom - online  

 

O Z N A M   O   Z M E N E

Ú R A D N Ý C H   H O D Í N

 

Obec Krajné oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín Obecného úradu v Krajnom tento týždeň nasledovne

11.8.2017 od 6,00 hod. do 12,00 hod.

Správy

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej

Predpis receptov na objednávku celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej - ordinačné hodiny počas vianočných sviatkov a Nového roka

Ordinačné hodiny počas vianočných sviatkov a Nového roka celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Mikuláš 1

Mikuláš

Pozývame Vás na príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 5.12.2018 o 17. hod.pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:

OZNAM Spoločnej obecnej úradovne v Myjave a MsÚ Myjava

SOÚ Myjava oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Myjave bude úplne uzavretá pre občanov od 26.7.2018 a predbežne do konca septembra 2018.

V dňoch 26.7. a 27.7.2018 z dôvodu úplného vysťahovania kancelárií už nebude otvorená pre stavebníkov ani Spoločná obecná úradovňa , ktorá sídli v budove MsÚ.
Priestory , v ktorých budeme dočasne fungovať počas rekonštrukcie MsÚ Myjava aj pre stavebníkov z Obce Krajné bude na adrese Trokanova ulica č.42/3 v Myjave- budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy.

Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211.

Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované :

Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8.00-16.00hod., piatok v čase od 7.00hod do 15.00hod. ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ.

Od 30.7.2018 sa budeme nachádzať už na Trokanovej ulici 42/3.

Ostatné kontakty na jednotlivé odbory MSÚ v presťahovaných priestoroch na Trokanovej ulici sú zverejnené na stránke Mesta Myjava : www.myjava.sk
celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018 celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

Voľné pracovné miesto

Obec Krajné hľadá pracovníkov na pozíciu (výhodne v kumulovanej pozícii):
vodič osobnej (výhodné i autobusu) a nákladnej dopravy
vodič (pracovník) v pohrebnej službe
obsluha traktora
obsluha stavebných mechanizmov
vodoinštalatér
pracovník v stavebnom obore
Miesto práce: Krajné
Termín nástupu: dohodou

Funkčný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 4. platovej triede a 11. platového stupňa :

tarifný plat podľa §7 odst. 1 zákona vo výške 460,00€
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí podľa § 11 vo výške 10% 31,00€
osobný príplatok podľa § 10 pohyblivá zložka

Informácie – predbežne: osobne, telefonicky na čísle 032 7408521, 0905358322
celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie Spoločnej obecnej úradovne v Myjave o zmene úradných hodín

Spoločná obecná úradovňa Myjava oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín nasledovne:
Pondelok : 8 hod. - 16 hod.
Utorok : 8 hod. -16 hod.
Streda : 8 hod. -16 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok : 7 hod. - 15 hod.

Obedňajšia prestávka : 11,30 hod . - 12,00 hod.

Zmena platí od mája.


Žiadosti môžu stavebníci podávať na č.dv. 210 u Ing. Eriky Durcovej-Súkupovej .
celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Na základe prijatého uznesenia č. 6/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 11.1.2018 v znení: OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne:
1) v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje v roku 2018.
2) od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor.

Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku 2018 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.1.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2.

Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 5.9.2018.
celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor:

Hlavné zásady separovaného zberu

Hlavné zásady separovaného zberu celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor:
DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov

DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s Klubom pletenej čipky Brezová pod Bradlom a Klubom krajnianskej čipky Krajné vydalo v novembri 2016 metodické DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Metodická pomôcka je výstupom projektu Tvorba krajnianskej tylovej čipky - metodické DVD, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V prípade záujmu sa kontaktujte v Centre tradičnej kultúry v Myjave 034/6213252, www.ctkmyjava.sk celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor:
obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec celý text

ostatné | 7. 7. 2016 | Autor: starosta