#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na webových stránkách OBCE KRAJNÉ

 

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát.

Aktuality

13.11.2018

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej

Predpis receptov na objednávku

Detail

11.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018

Detail

09.11.2018

Mikuláš 1

Mikuláš

Pozývame Vás na príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 5.12.2018 o 17. hod.pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom.

Detail

19.07.2018

OZNAM Spoločnej obecnej úradovne v Myjave a MsÚ Myjava

SOÚ Myjava oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Myjave bude úplne uzavretá pre občanov od 26.7.2018 a predbežne do konca septembra 2018. V dňoch 26.7. a 27.7.2018 z dôvodu úplného vysťahovania kancelárií už nebude otvorená pre stavebníkov ani Spoločná obecná úradovňa , ktorá sídli v budove MsÚ. Priestory , v ktorých budeme dočasne fungovať počas rekonštrukcie MsÚ Myjava aj pre stavebníkov z Obce Krajné bude na adrese Trokanova ulica č.42/3 v Myjave- budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy. Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211. Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované : Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8.00-16.00hod., piatok v čase od 7.00hod do 15.00hod. ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ. Od 30.7.2018 sa budeme nachádzať už na Trokanovej ulici 42/3. Ostatné kontakty na jednotlivé odbory MSÚ v presťahovaných priestoroch na Trokanovej ulici sú zverejnené na stránke Mesta Myjava : www.myjava.sk

Detail

03.07.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Detail

02.05.2018

Voľné pracovné miesto

Obec Krajné hľadá pracovníkov na pozíciu (výhodne v kumulovanej pozícii): vodič osobnej (výhodné i autobusu) a nákladnej dopravy vodič (pracovník) v pohrebnej službe obsluha traktora obsluha stavebných mechanizmov vodoinštalatér pracovník v stavebnom obore Miesto práce: Krajné Termín nástupu: dohodou Funkčný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 4. platovej triede a 11. platového stupňa : tarifný plat podľa §7 odst. 1 zákona vo výške 460,00€ príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 11 vo výške 10% 31,00€ osobný príplatok podľa § 10 pohyblivá zložka Informácie – predbežne: osobne, telefonicky na čísle 032 7408521, 0905358322

Detail

02.05.2018

Oznámenie Spoločnej obecnej úradovne v Myjave o zmene úradných hodín

Spoločná obecná úradovňa Myjava oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín nasledovne: Pondelok : 8 hod. - 16 hod. Utorok : 8 hod. -16 hod. Streda : 8 hod. -16 hod. Štvrtok: nestránkový deň Piatok : 7 hod. - 15 hod. Obedňajšia prestávka : 11,30 hod . - 12,00 hod. Zmena platí od mája. Žiadosti môžu stavebníci podávať na č.dv. 210 u Ing. Eriky Durcovej-Súkupovej .

Detail

30.01.2018

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Na základe prijatého uznesenia č. 6/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 11.1.2018 v znení: OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne: 1) v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje v roku 2018. 2) od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2. Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor. Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku 2018 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.1.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2. Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 5.9.2018.

Detail

18.12.2017

Hlavné zásady separovaného zberu

Hlavné zásady separovaného zberu

Detail