#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Samospráva


Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny  
Pondelok: 7:30 - 15:30
Útorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 15:00
   
Prestávka na obed: 12:00 - 12:30
   
Sobášne dni  
Piatok: 12:00 - 17:00
Sobota: 12:00 - 17:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

 

Starosta obce

Ing. Peter Kubis, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479

starosta@krajne.sk

sekretariat@krajne.sk
 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Marián Halaš - zástupca starostu

Bc. Pavol Macúch - pavol.macuch@krajne.sk

Peter Kavický

Ľubica Poláková

Rastislav Kubiš - rasto.kubis@krajne.sk

Ing. Ondrej Lančarič

Ing. Pavol Egreši

JUDr. Ján Konečník

Ing. Alena Štefková

 

Obecná rada

Rastislav Kubiš

Mgr. Marián Halaš

Ing. Ondrej Lančarič

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Plánovania a sociálneho rozvoja: Peter Kavický

Sociálna: Ing. Alena Štefková

Kultúrna: Rastislav Kubiš - rasto.kubis@krajne.sk

Finančná: Ing. Ondrej Lančarič

Životného prostredia: Bc. Pavol Macúch - pavol.macuch@krajne.sk

Športu: Ľubica Poláková

Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu: Mgr. Marián Halaš

Prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra: JUDr. Ján Konečník

 

Úseky obecného úradu

Prednostka obecného úradu: Jana Hudecová 032/7408521

Kontrolór obce: Macúchová Viera

Ekonóm obce: Mgr. Jana Mozoláková 032/7408524

Referentka správy daní a poplatkov:  Andrea Batková 032/7408526

Matrikárka obce, evidencie obyvateľstva a kultúrneho života obce: Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525

Referentka obecnej knižnice a hygienicko - technického zabezpečenia obecných budov: Jarmila Slezáková

 

Útvary obecného úradu

Technický útvar: riaditeľ – Ing. Ľubomír Galiovský 032/7408523, 0905-358322, slvsro@krajne.sk

Obecné služby vedúci: Vladimír Kováčik (0905-726213) – oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce

Obecné lesy: Ing. Juraj Kovár (0917 727 603), výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva


SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)

Výpis z Obchodného registra orsr.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF - 460 kB)