#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Samospráva


Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny  
Pondelok: 7:30 - 15:30
Útorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 15:00
   
Stavebný úrad - úradné hodiny  
Útorok 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 16:00
   
Prestávka na obed: 12:00 - 12:30
   
Sobášne dni  
Piatok: 12:00 - 17:00
Sobota: 12:00 - 17:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

 

Starosta obce

JUDr. Ján Konečník, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479

starosta@krajne.sk

sekretariat@krajne.sk
 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Pavol Egreši - zástupca starostu  pavol.egresi@krajne.sk

Andrej Lacho -  andrej.lacho@krajne.sk

Ing. Ondrej Lančarič -  ondrej.lancaric@krajne.sk

Mgr. Denisa Konečná -  denisa.konecna@krajne.sk 

Dušan Konečník -   dusan.konecnik@krajne.sk

Pavol Kravárik -   palo.kravarik@krajne.sk 

Vladimír Malý - vladimir.maly@krajne.sk

Drahomíra Michalidesová  - drahomira.michalidesova@krajne.sk 

Tomáš Pardavý -  tomas.pardavy@krajne.sk 

Obecná rada

Ing. Pavol Egreši

Dušan Konečník

Vladimír Malý

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií: Ing. Ondrej Lančarič, Ing. Pavol Egreši,

                                                                                            Mgr. Denisa Konečná

Sociálna komisia:  Mgr. Denisa Konečná

Komisia športu a kultúry: Ing. Pavol Egreši

Komisia stavebná a životného prostredia:  Drahomíra Michalidesová

Úseky obecného úradu

Prednostka obecného úradu: Jana Hudecová 032/7408521

Hlavný kontrolór obce:  PaedDr. Rastislav Púdelka, e-mail: kontrolor@krajne.sk

Stavebný úrad: Ing. Dušan Mozolák 032/7408521, e-mail: dusan.mozolak@krajne.sk

Ekonóm obce: Mgr. Jana Mozoláková 032/7408524

Referentka správy daní a poplatkov:  Andrea Batková 032/7408526

Matrikárka obce, evidencie obyvateľstva a kultúrneho života obce: Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525

 

Útvary obecného úradu

Technický útvar: riaditeľ – Ing.  Dušan Mozolák 032/7408523, 0905-358322, slvsro@krajne.sk

Obecné služby vedúci: Vladimír Kováčik (0905-726213) – oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce

Obecné lesy: Ing. Juraj Kovár (0917 727 603), výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva


SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)

Výpis z Obchodného registra orsr.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF - 460 kB)