Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.08.2017

Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie

31072017

0,00 EUR

Continental film, s.r.o.

Obec Krajné

04.08.2017

Zmluva o požičiavaní filmových DVD kópií pre verejné premietanie

4/8/2017

0,00 EUR

Magic Box Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

17.07.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

121707047

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

17.07.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

121707050

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

23.06.2017

Dodatok k zmluve

dodatok k zmluve

0,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

16.06.2017

Zmluva č. 37230 o poskytnutí dotácie z prostriedkov

37230

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

16.06.2017

Zmluva č. 37231 o poskytnutí dotácie z prostriedkov

37231

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

14.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

02062017

500,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

12.06.2017

Zmluva o poskytovaní - odbere obedov

31052017

0,00 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

25.05.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

Zmluva o zriadení zberného miesta

0,00 EUR

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

21.04.2017

zmluva o dielo

11/2017

0,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

019/2017

3 342,50 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

020/2017

36,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

09.03.2017

Kúpna zmluva

Z20176670_Z

159 589,00 EUR

ALBERA Slovensko s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

09.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektonických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

Z-2017-011_Mse

820,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Krajné

16.02.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 16.2.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmlu

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

13.02.2017

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úrad

0,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

56,40 EUR

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

200,00 EUR

Sociálne služby Myjava, n.o.

Obec Krajné

13.01.2017

Zmluva o nájme pozemku

02012017

13,76 EUR

Obec Krajné

Ľubomír Pupek

04.01.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

148 993,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Krajné

03.01.2017

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

21.12.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957

Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957

0,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

21.12.2016

Zmluva o spolupráci na rok 2016

Zmluva o spolupráci na rok 2016

13 500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Krajné

Obec Krajné

20.12.2016

Zmluva o zimnej údržbe ciest

02/2016

0,00 EUR

LIPOVEC, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: