Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2017

zmluva o dielo

11/2017

Neuvedené

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

019/2017

3 342,50 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

020/2017

36,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

09.03.2017

Kúpna zmluva

Z20176670_Z

159 589,00 EUR

ALBERA Slovensko s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

09.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektonických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

Z-2017-011_Mse

820,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Krajné

16.02.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 16.2.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmlu

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

13.02.2017

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úrad

Neuvedené

Mesto Myjava

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

56,40 EUR

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

200,00 EUR

Sociálne služby Myjava, n.o.

Obec Krajné

13.01.2017

Zmluva o nájme pozemku

02012017

13,76 EUR

Obec Krajné

Ľubomír Pupek

04.01.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

148 993,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Krajné

03.01.2017

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

21.12.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957

Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

21.12.2016

Zmluva o spolupráci na rok 2016

Zmluva o spolupráci na rok 2016

13 500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Krajné

Obec Krajné

20.12.2016

Zmluva o zimnej údržbe ciest

02/2016

Neuvedené

LIPOVEC, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

16.12.2016

Zmluva o zimnej údržbe ciest

03/2016

Neuvedené

Pavel Kochánek, Myjava

Obec Krajné

16.12.2016

Dohoda o menších obecných službách

Dohoda menšie obecné služby

Neuvedené

Viera Drahošová

Obec Krajné

08.12.2016

Zmluva č. 01/2016

01/2016

Neuvedené

Juraj Kadlečík, Kostolné

Obec Krajné

05.12.2016

Dohoda aplikácie podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 16/10/010/13

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

25.11.2016

Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy

Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eu

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

18.11.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

18.11.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.11.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

3 341,00 EUR

ALL MONT, s.r.o. Nitra

Obec Krajné

07.11.2016

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

24,00 EUR

Mesto Piešťany

Obec Krajné

18.10.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015 000041-646

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015

1 541,16 EUR

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: