#
#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2020

Zmluva o termínovanom úvere

35/002/20

35 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

26.08.2020

Zmluva o dielo

26082020

35 706,50 EUR

PROFITSTAV s.r.o.

Obec Krajné

25.08.2020

Kúpno-predajná zmluva

24082020

160,00 EUR

Ing. Lukáš Stacho

Obec Krajné

17.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

UV SR 84/2020

5 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Krajné

28.07.2020

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6810703792

770,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.07.2020

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

3559008327

173,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.07.2020

Kúpna zmluva

25062020

3 681,60 EUR

SAD Trenčín, a.s.

Obec Krajné

29.06.2020

zmluva o poskytnutí IR ÚPVS

tz2020-06-22ez1

588,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava

Obec Krajné

18.06.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TN-VO-79-023/2020

107 666,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Krajné

17.06.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2020/006

33,20 EUR

Dana Hamarová

Obec Krajné

11.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A14932559

5,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

09.06.2020

Kúpno-predajná zmluva

07062020

1 750,00 EUR

Bohuslav Zachoval

Obec Krajné

05.06.2020

Rámcová kúpna zmluva

5131/01

0,00 EUR

STAVMAT Stavebniny, s.r.o.

Obec Krajné

28.05.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy OPKZP-PO1_SC111-2016-10/42

Dodatok č. 6

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Krajné

14.05.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2020/002

33,20 EUR

Slavka Cibulková

Obec Krajné

14.05.2020

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2020/001

16,60 EUR

Slavka Cibulková

Obec Krajné

07.05.2020

Zmluva o dodávke plynu

6300141526

0,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.04.2020

Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou

01042020

0,00 EUR

ECKERT,s.r.o.

Obec Krajné

27.03.2020

Zaradenie motorového vozidla do súboru

3559008327

120,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava

Obec Krajné

27.03.2020

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom

4022902558

29,87 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava

Obec Krajné

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

320 0202

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

320 0201

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

16.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2019-003113

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Krajné

11.03.2020

Komisionárska zmluva

28022020

0,00 EUR

DHL (Slovakia), spol. s r.o.

Obec Krajné

02.03.2020

Kúpna Zmluva

29022020

2 674,88 EUR

Ľubomír Pupek

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: