#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Družobná obec


Družobná obec, MČ Brno – Chrlice

Prvé osobné kontakty predstaviteľov mestskej časti Brno-Chrlice a našej obce Krajné, starostov Ing. Vladimíra Kučeru a Ing. Vladislava Šustra, dňa 25.augusta 2005 v pohraničnom meste Nemšová v rámci prihraničnej spolupráce Interreg, znamenalo krok k tomu, aby po štvrťstoročí našli naše národy k sebe opäť cestu, tú ktorá spája naše národy jazykom, kultúrou, tradíciami, záujmami, ale aj športom a v neposlednom rade rodinnými a priateľskými väzbami.
Oficiálne, zmluvne bolo naše partnerstvo deklarované podpisom zmluvy v Chrliciach dňa 16.09.2006 na mestskej radnici. Zúčastnili sa ho zástupcovia oboch podpisujúcich strán, zástupca mesta Brno a delegácia družobného rakúskeho mesta Laa.
Od tej doby udialo sa veľa výmenných návštev poslancov, vedenia a predstaviteľov jednotlivých organizácií pôsobiacich v obciach, hasičov, futbalistov, seniorov, poľovníkov, folklóristov-krojovancov, čo nás presvedčilo, že ak niečo všetci veľmi chceme, našu spoluprácu nepreruší ani fenomén najvyšší – peniaze.
Teraz prišla na rad spolupráca našich škôl, ktorá sa bez finančnej podpory nezaobíde. Preto na pracovnom stretnutí 17.12.2010 v Chrliciach a 6.1.2011 v Krajnom, bol poslancami odsúhlasený projekt „Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“ pre našu mladú generáciu v školách v Krajnom a Chrliciach. Projekt bude financovaný z Eurofondov, s 5% podielom financovania obcou.
 

 

Ivan Gálik