#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň matiek 2012

Deň matiek 2012

Kytičku vďaky svojim matkám, starým matkám uvili slovom, tancom a piesňami deti Základnej školy s materskou školou v Krajnom, pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 13.5.2012. Väčšiu časť programu tvorili vystúpenia zamerané na tento významný deň, venované matkám. Niektoré vystúpenia prezentovali žiaci v decembri 2011 v programe „Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“, ale účasť rodičov a dospelých bola vtedy nízka. Teraz sa mohli rodičia a širšia verejnosť presvedčiť, že veľa detí má talent, hlavne ak sa im venuje dostatočná pozornosť. Pekné výkony ocenili prítomní svojim potleskom. Mnohé mamičky a babičky s hrdosťou privinuli si svoje ratolesti po skončení programu, pyšné na ich vystúpenie. Ale môžu byť pyšní aj rodičia detí, ktoré tu nevystupovali, ale reprezentovali školu, obec v iných aktivitách, či už na Trenčianskom robotickom dni, v matematickej súťaži Pytagoriada, Geografickej olympiáde, alebo aj víťazstvom v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády Kristíny Talábovej. Viac o týchto aktivitách a úspechoch našej školy môžete sa dozvedieť zo stránky školy. Preto aj záverečné slová riaditeľa školy Milana Medveďa patrili matkám a kolegyniam matkám, ktoré sa venujú týmto deťom. Nakoniec matkám k sviatku blahoželal aj starosta obce Vladislav Šuster.

Ivan Gálik