#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Posviacka oltára a kostola rkc v Krajnom

Posviacka oltára a kostola rkc v Krajnom

Tak ako bol 19. október sviatočným dňom pre evanjelikov, 230. výročie posvätenia Chrámu, tak 25. október 2014 bol sviatočným dňom pre veriacich katolíkov. Kostol rkc v Krajnom je zasvätený svätému Michalovi Archanjelovi, preto ich hody bývali v nedeľu, po mene Michal. Presný dátum, ani obrad posvätenia (konsekrácie) nie je nikde dochovaný, preto pri príležitosti posvätenia oltára bol posvätený aj chrám. K slávnosti konsekrácie bol vydaný informačný list, z ktorého si dovolím Vás informovať: Oltár má byť pevne spojený s podlahou, z kameňa, alebo murovaný. Avšak vrchná doska - menza má byť vždy z prírodného kameňa (u nás je to Tasovský granit). Po posviacke sa oltár stáva posvätným predmetom a miestom, kde sa v Eucharistickej obete spája nebo so zemou. Podľa archeologického prieskumu je kostol v Krajnom stredovekou stavbou, asi zo XIV. stor. , s viacerými prestavbami. Pretože sa jedná o starý kostol, bude vysvätený podľa obradu konsekrácie kostola, v ktorom sa už slávia bohoslužby.
Príprava na obrad konsekrácie bola pre organizátorov dosť náročná a precízna. Pred kostolom sa zhromaždili duchovní blízkych farností aj spriaznených vzdialenejších farností, veriaci, aj veriaci ecav, aby privítali vdp emeritného biskupa Dominika Tótha. Po pozdravení veriacich vdp biskupom, prečítal stručnú históriu kostola Ing. Jozef Lančarič. Požehnaním oltára a veriacich požehnanou vodou pokračovala prvá časť omše - Bohoslužba slova. Potom nasledoval obrad uloženia relikvií do oltára, pomazanie oltára a múrov kostola posvätným olejom, ukončený rozsvietením svetiel v chráme. Zástupcovia veriacich priniesli na oltár obetné dary, omša pokračovala svätým prijímaním a potom uložením Sviatosti do zrekonštruovaného pastofória. Na znak prítomného Krista bolo zapálené večné svetlo. Po požehnaní, ktoré udelil vdp emeritný biskup Dominik Thót, sa veriaci rozišli do svojich domovov. Výročie posviacky kostola sa každoročne slávi ako slávnosť, a to v samotný deň, alebo počas najbližšej nedele.

Ivan Gálik


Vytvorené: 7. 11. 2014
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:27
Autor: Správce Webu