#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DHZ Krajné - hasiči


DHZ Krajne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasič, alebo požiarnik? Kedysi dávno a dlho boli hasiči, potom neviem kedy sa premenovali na požiarnikov a znova sú hasiči. V čom je problém? V nemčine je der Feuerwehrman – človek odporujúci požiaru, vo francúzštine le pompier – pumpár, od slova pomper – pumpovať (ale aj chlastať), v angličtine fireman – oheň človek. Potom by bolo vhodnejšie slovo protipožiarnik. V angličtine hasičská striekačka je fire engine – oheň motor, vo francúzštine la pompe á incendie – pumpa na oheň, v nemčine die Feuerwehrspritze – striekačka proti ohňu. Z toho plynie, že do vynálezu motora nemali Angličania striekačky také, akú mala obec, drevený sud, potom už aj medenú cisternu na voze ťahanom koňmi (blízko požiaru často aj hasičmi), s ručne ťahanou pumpou, ktorú starí pamätníci ešte spomínali. Potom by sme mohli povedať, že prvé hasičské striekačky boli vo Francúzku, Nemecku a na Slovensku, až potom v Anglicku a Amerike.


Má niekto ešte lepšiu teóriu?

Viac sa môzete dozvedieť na História hasiacej techniky, Web Milana Dermeka o hasičskej technike, ...o ľuďoch bojujúcich s ohňom, zachraňujúcich životy a o technike chrániacej naše bezpečie.


Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dobrovoľný hasičský zbor – DHZ, je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DPO SR. Členom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe.


História

Už v časoch Rakúsko – Uhorska boli organizované hasičské organizácie riadené županmi, prevažne v mestách. Po vzniku prvej ČSR 28.10.1918 vzišla potreba jednotnej organizácie hasičov v zmenených podmienkach. 21. decembra 1919 sa konal ustanovujúci zjazd Zväzu československého hasičstva v Brne. V nasledujúcich rokoch sa intenzívne pracovalo na vybudovaní organizácie na Slovensku. Na dni 5. - 7. augusta 1922 bol zvolaný celoštátny zjazd československého dobrovoľného hasičstva do Trenčína, kde bola 6.8.1922 založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. (ZHJ – predchodkyňa DPO).

V pôsobnosti obce Krajné pracujú dva hasičské zbory