#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Drahuškovo - komunitné centrum Krajné


Vážený pán starosta, milí občania obce Krajné,

je nám veľkým potešením, že sme dostali priestor v našich Krajnianských novinách, ktoré slúžia všetkým nám na vzájomné delenie sa so skutočnosťami, ktoré sú súčasťou každodenného života.

Sme radi, že sa vám všetkým môžeme touto cestou priblížiť, podeliť sa rovnako i s vami o existencii a činnosti nášho občianskeho združenia Drahuška a my..., ktoré po ťažkej a dlhodobej práci na projektoch bolo úspešné a bol mu tak udelený nenávratný finančný príspevok z grantov Nórskeho finančného mechanizmu. Vďaka tomu sa môžeme podieľať spoločne s Vašou pomocou na budovaní celoživotného komunitného zariadenia pre osoby s autizmom a podobné postihnutia - Drahuškova. Drahuškovo má česť, že sa bude budovať v tak nádhernom prostredí, akým sú práve naše Krajnianské kopanice. Veľa z toho, čo sa už doteraz v Drahuškove urobilo sa podarilo aj vďaka pomoci a láskavosti mnohých našich spoluobčanov v Krajnom. Sme Vám za to všetkým nesmierne vďační.

Občianske združenie Drahuška a my..., so sídlom v Bratislave, je dobrovoľná a otvorená spoločenská organizácia, združujúca občanov so záujmom o problematiku a život jednotlivcov s autizmom a inými podobnými postihnutiami. Poslanie občianskeho združenia je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jednotlivcov s autizmom a inými podobnými postihnutiami najmä v dospelosti, zvyšovanie ich kvality života v prirodzených podmienkach.

Komunitného centrum Drahuškovo (domov sociálnych služieb komunitného typu) predstavuje celoživotné zariadenie pokrývajúce potreby rodín a dospelých jednotlivcov s autizmom a inými podobnými postihnutiami. Drahuškovo chce zastrešovať plnohodnotný zmysluplný život klientov, kde klienti nie sú „opatrovaní a strážení“, ale spolu s personálom žijú v komunite. Jednou z priorít je ponúknuť zmysluplnú prácu osobám s autizmom, rozvinúť ich zručnosti, návyky a umožniť im priestor pre ,,skutočný a čo najšťastnejšie prežitý život“.

Komunitné centrum, chce aktívne podporiť zamestnanosť a sociálnu inklúziu zdravotne postihnutých ako i sociálne znevýhodnených (dá príležitosť absolventom detských domovov ako možný pracovný personál, ktorý vyškolia odborní supervízori, dajú im možnosť ich odborného vzdelania).

Zariadenie okrem primárnej starostlivosti bude poskytovať praktické stážové pobyty pre pedagógov, terapeutov, študentov ako i rekondičné pobyty. Je zmysluplná práca a reálny život osôb s autizmom v komunitnom centre veľkým luxusom?

Ak vás zaujímajú podrobnejšie a konkrétnejšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu budovania Drahuškova, ste srdečne vítaní na našej internetovej stránke http://www.drahuskovo.sk, kde sa dozviete omnoho viac.

Ďakujeme za každé povzbudenie, sympatiu, dobrovoľnícku prácu, či ináč prejavenú podporu. Prajeme všetkým občanom dobrej vôle veľa radosti a pekných chvíľ. Tešíme sa na stretnutie spolu s vami.

Projektový team
Drahuška a my..., o.z.