#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rekonštrukcie v obci

 

Modernizácia a dostavba základnej školy Krajné Dokument Velikost
Čo je so školou? 1. časť PDF 4,1 MB
Investícia do našej budúcnosti PDF 32,7 kB
     
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné    
Celková situácia PDF 792,4 kB
Koordinačná situácia PDF 808,7 kB
Celková situácia - 1. časť PDF 699,4 kB
SO 01 Chodník vľavo pri ceste III/49926 - situácia prenosného dopravného značenia PDF 118,9 kB
SO 01 Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/49926 - situácia prenosného dopravného značenia PDF 123,6 kB
SO 01 Chodník vľavo pri ceste III/49926 - situácia a vytyčovací výkres - 1. úsek PDF 342,7 kB
SO 01 Chodník vľavo pri ceste III/49926 - situácia a vytyčovací výkres - 2. úsek PDF 128,6 kB
SO 01 Chodník vľavo pri ceste III/49926 - situácia na podklade katastrálnej mapy - 1. úsek PDF 657,1 kB
SO 01 Chodník vľavo pri ceste III/49926 - situácia na podklade katastrálnej mapy - 2. úsek PDF 292,9 kB
SO 02 Rekonštrukcia autobusovej stanice - vytyčovací výkres PDF 328,1 kB
SO 02 Rekonštrukcia autobusovej stanice - situácia trvalého dopravného značenia PDF 330,4 kB
SO 02 Rekonštrukcia autobusovej stanice - situácia prenosného dopravného značenia PDF 297,4 kB
SO 02 Rekonštrukcia autobusovej stanice - situácia na podklade katastrálnej mapy PDF 239,9 kB
SO 02 Rekonštrukcia autobusovej stanice - situácia a vytyčovací výkres PDF 564,2 kB
SO 03 Rekonštrukcia vrchnej stavby mosta cez potok korytárka - situácia a vytyčovací výkres PDF 403,7 kB
SO 04 MK k obecnému úradu - situácia trvalého dopravného značenia PDF 312,9 kB
SO 04 MK k obecnému úradu - situácia prenosného dopravného značenia PDF 324,6 kB
SO 04 MK k obecnému úradu - situácia a vytyčovací výkres - 1. a 2. úsek PDF 515,4 kB
SO 04 MK k obecnému úradu - situácia na podklade katastrálnej mapy PDF 218,0 kB
SO 04 MK k obecnému úradu 1. A 2 časť - vytyčovací výkres PDF 358,9 kB
SO 05 MK spojka pri predajni COOP - situácia trvalého dopravného značenia PDF 181,6 kB
SO 05 MK spojka pri predajni COOP - situácia prenosného dopravného značenia PDF 167,1 kB
SO 05 MK spojka pri predajni COOP - vytyčovací výkres PDF 105,6 kB
SO 05 MK spojka pri predajni COOP - situácia na podklade katastrálnej mapy PDF 189,0 kB
SO 05 MK spojka pri predajni COOP - situácia a vytyčovací výkres PDF 225,5 kB
Za krajšie Krajné (fotodokumentácia)