#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán obce Krajné


Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu obce Krajné
 

Názov Dokument Veľkosť
VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné PDF 266 kB
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krajnom k ZaD č. 1 ÚPN-O Krajné PDF 166 kB
A0-Záväzná časť + Prilohy PDF 14,1 MB
A0-Záväzná časť PDF 263 kB
A1-Textová časť + Prilohy PDF 14,5 MB
A1-Textová časť PDF 660 kB
A2-Prilohy – Osady – Vymedzenie NZU PDF 6,39 MB
A3-Schéma VPS 1-Krajné A3 PDF 7,33 MB
A3-Schéma VPS 2-Krajné-centrum 889×297 PDF 198 kB
A3-Schéma VPS 3-Matejovec A3 PDF 52,2 kB
B1-Širšie vzťahy 50 000 594×372 PDF 1,37 MB
B2-Komplexný výkres priestorového usporiadania 10 000 820×760 PDF 9,74 MB
B3-Verejné dopravné a technické vybavenie 10 000 820×760 PDF 9,74 MB
B4-Vyhodnotenie PP 10 000 820×760 PDF 8,68 MB
B5-Komplexný výkres priestorového usporiadania 2 000 820×1760 PDF 1,13 MB
B6-Verejné dopravné a technické vybavenie 2 000 820×1760 PDF 1,08 MB
B7-Vyhodnotenie PP 2 000 820×1760 PDF 694 kBEU
Tento projekt bol spolufinancpvaný Európskymi spoločenstvami

 

Názov Dokument Veľkosť
VZN č. 2 /2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krajné PDF 49,6 kB
Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Krajnom PDF 72,5 kB
Krajné záväzná časť PDF 157,4 kB
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb PDF 19,9 MB
Zoznam verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia Krajné PDF 105,3 kB
Zoznam verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia Matejovec PDF 165,1 kB
Textová časť PDF 503,9 kB
Širšie vzťtahy 1:50000 PDF 2,1 MB
Komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000 PDF 20,1 MB
Verejné doprevné a technické vybavenie 1:10000 PDF 20,0 MB
Poľnohospodárstvo 1:10000 PDF 20,6 MB
Komplexný výkres priestorového usporiadania 1:2000 PDF 10,2 MB
Verejné doprevné a technické vybavenie 1:2000 PDF 8,3 MB
Poľnohospodárstvo 1:2000 PDF 4,1 MB