#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Samospráva


Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny  
Pondelok: 7:30 - 15:30
Útorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 15:00
   
Stavebný úrad - úradné hodiny  
Štvrtok 7:30 - 15:00
   
   
Prestávka na obed: 12:00 - 12:30
   
Sobášne dni  
Piatok: 12:00 - 17:00
Sobota: 12:00 - 17:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

 

Starosta obce

JUDr. Ján Konečník, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479

starosta@krajne.sk

sekretariat@krajne.sk
 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ondrej Lančarič - zástupca starostu  ondrej.lancaric@krajne.sk

Martin Ábel - 

Dušan Konečník -   dusan.konecnik@krajne.sk

Pavol Kravárik -   palo.kravarik@krajne.sk 

Ing. Miroslav Lacho - 

Drahomíra Michalidesová  - drahomira.michalidesova@krajne.sk 

Jaroslav Obuch - 

Tomáš Pardavý -  tomas.pardavy@krajne.sk 

Zuzana Talábová - 

 

Obecná rada

Ing. Ondrej Lančarič

Dušan Konečník

Zuzana Talábová

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií: Ing. Ondrej Lančarič, Martin Ábel,

                                                                                            Dušan Konečník

Sociálna komisia:  Zuzana Talábová

Komisia športu a kultúry: Ing. Miroslav Lacho

Komisia stavebná a životného prostredia:  Jaroslav Obuch

 

Úseky obecného úradu

Sekretariát, podateľňa: Miroslava Macúchová 032/7408521

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Anna Racková, e-mail: kontrolor@krajne.sk

Stavebný úrad: Ing. Jana Mináriková, 032/7408521

Ekonóm obce: Mgr. Mária Kovárová 032/7408524

Referentka správy daní a poplatkov:  Andrea Batková 032/7408526

Matrikárka obce, evidencie obyvateľstva a kultúrneho života obce: Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525

 

Útvary obecného úradu

Vedúci technického úseku  - Ing. Pavol Egreši, 032/7408523, 0905 358 322, slvsro@krajne.sk

Obecné služby vedúci: Vladimír Kováčik (0905-726213) – oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce

Obecné lesy: Ing. Juraj Kovár (0917 727 603), výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva


SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)

Výpis z Obchodného registra orsr.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF - 460 kB)