#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2013

Prijaté faktúry

Faktúra č. 13193, GAS-MET, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, zhotovenie plynovej prípojky (PDF) Stiahnuté: 188x | 02.10.2013

Faktúra č. 13194, GAS-MET, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie plynofikácie (PDF) Stiahnuté: 208x | 02.10.2013

Faktúra č. 1321000055, Kokeš Martin IParts, Trenčín, materiál (PDF) Stiahnuté: 201x | 17.12.2013

Faktúra č. 132100012, Kokeš Martin – IParts, Trenčín, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 192x | 11.03.2013

Faktúra č. 132100021, Kokeš Martin – IParts, Trenčín, náhradné diely MY066AY (PDF) Stiahnuté: 192x | 02.05.2013

Faktúra č. 132100031, Kokeš Martin – IParts, Trenčín, materiál (PDF) Stiahnuté: 196x | 24.06.2013

Faktúra č. 132100037, Kokeš M. – IParts, Trenčín, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 215x | 09.08.2013

Faktúra č. 1326, MOVIS, Pavol Vydarený, Krajné vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodov (PDF) Stiahnuté: 198x | 04.07.2013

Faktúra č. 13282, Peter Osuský TESNENIA, Brezová pod Bradlom, materiál (PDF) Stiahnuté: 195x | 10.05.2013

Faktúra č. 13379, Peter Osuský, Tesnenia, Brezová pod Bradlom, materiál (PDF) Stiahnuté: 189x | 17.06.2013

Faktúra č. 1340, MOVIS, P. Vydarený, Krajné, odborná prehliadka elektrickej inštalácie (PDF) Stiahnuté: 239x | 17.09.2013

Faktúra č. 13400176, RVC, s.r.o. Senica, audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 (PDF) Stiahnuté: 210x | 10.06.2013

Faktúra č. 13400177, RVC, s.r.o. Senica, audit súladu výročnej správy s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2012 (PDF) Stiahnuté: 175x | 10.06.2013

Faktúra č. 13400336, RVC, s.r.o. Senica, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 (PDF) Stiahnuté: 202x | 18.12.2013

Faktúra č. 134019, Csakom, s.r.o. Bátorove Kosihy, generálna oprava prevodovky (PDF) Stiahnuté: 237x | 05.06.2013

Faktúra č. 1460000116, Úrad MVSR, Bratislava, tlačivá pre matriku (PDF) Stiahnuté: 203x | 28.02.2013

Faktúra č. 15 13, Ing. Aresta, Hlohovec, aktualizácia Plánu dopravného značenia obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 198x | 19.12.2013

Faktúra č. 16062013, VF project a marketing, s.r.o., Šaľa, vypracovanie projektu podľa výzvy Citizenship EACEA (PDF) Stiahnuté: 240x | 05.06.2013

Faktúra č. 1748913063, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 209x | 09.04.2013

Faktúra č. 1752790241, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 192x | 07.08.2013

Stránka