#
#
#
#

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2017

Zmluva o poskytovaní - odbere obedov

31052017

0,00 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

25.05.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

Zmluva o zriadení zberného miesta

0,00 EUR

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

21.04.2017

zmluva o dielo

11/2017

0,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

020/2017

36,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

13.03.2017

Zmluva o dielo

019/2017

3 342,50 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

09.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektonických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

Z-2017-011_Mse

820,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Krajné

09.03.2017

Kúpna zmluva

Z20176670_Z

159 589,00 EUR

ALBERA Slovensko s. r. o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

16.02.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 16.2.2017

Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmlu

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

13.02.2017

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úrad

0,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby

200,00 EUR

Sociálne služby Myjava, n.o.

Obec Krajné

26.01.2017

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

56,40 EUR

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica

Obec Krajné

13.01.2017

Zmluva o nájme pozemku

02012017

13,76 EUR

Obec Krajné

Ľubomír Pupek

04.01.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

148 993,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Krajné

03.01.2017

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: