#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.03.2020

5002821665

združené poistenie majetku

66,39 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

31.12.2020

2020

zoznam vydaných faktúr za rok 2020

0,00 EUR

Obec Krajné

odberatelia

04.01.2021

0085469211

telefónny poplatok

24,99 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

04.01.2021

0085469211

telefónny poplatok

1,04 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

04.01.2021

5002487169

združené poistenie majetku

87,82 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

04.01.2021

3311077

kancelárske potreby

22,33 EUR

JVD papier, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

04.01.2021

OPS/1779/2020

poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

81,10 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

04.01.2021

23984111

Obecné noviny na rok 2021

93,60 EUR

INPROST, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

04.01.2021

1382029

Kopaničiar expres

38,25 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

04.01.2021

4591420036

pohonné hmoty

483,50 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

04.01.2021

6861639086

nájomné za fľaše

61,72 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

04.01.2021

220300597

kamenivo

121,32 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

18.12.2020

20202628

stavebný materiál

96,33 EUR

STAR, spol. s r.o.

Obec Krajné

18.12.2020

FV20200007

stavebný materiál na verejné WC

446,12 EUR

Domino stav, s.r.o.

Obec Krajné

17.12.2020

511002678

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

77,26 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kočice

Obec Krajné

17.12.2020

FV13-1350/2020

materiál

49,42 EUR

STAVMAT Stavebniny, s.r.o.

Obec Krajné

17.12.2020

20206028

doprava

168,00 EUR

STAR, spol. s r.o.

Obec Krajné

16.12.2020

376/2020

náhradné diely

112,01 EUR

KOKEŠ Martin - IParts, Trenčín

Obec Krajné

15.12.2020

202001

za zhotovenie bilboardov a kreslenie do pamätnej knihy

172,00 EUR

Bronislava Halašová

Obec Krajné

14.12.2020

200269

notebook - pre potreby sčítania obyvateľov 2021

1 155,00 EUR

BN Invest, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

14.12.2020

1382029

Kopaničiar expres

38,25 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

14.12.2020

29/2020

členský príspevok na rok 2021

30,00 EUR

Združenie ZPOZ v SR, Banská Bystrica

Obec Krajné

14.12.2020

1520607560

telefónne poplatky

1,12 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

14.12.2020

7010775498

elektrická energia

-10,68 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

14.12.2020

20201826

materiál

69,60 EUR

DINTECH, s.r.o. Rudník

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: