#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Krajné

Starosta obce

JUDr. Ján Konečník, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479

starosta@krajne.sk

sekretariat@krajne.sk
 

Úseky obecného úradu

Sekretariát, podateľňa: Miroslava Macúchová 032/7408521

Kontrolór obce:  Mgr. Anna Racková 032/7408521

Ekonóm obce: Mgr. Mária Kovárová 032/7408524

Referentka správy daní a poplatkov:  Andrea Batková 032/7408526

Matrikárka obce, evidencie obyvateľstva a kultúrneho života obce: Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525

Stavebný úrad: Ing. Jana Mináriková 0950 710 616

 

Útvary obecného úradu

Technický útvar - vedúci – Ing. Pavol Egreši 032/7408523, 0905-358322, slvsro@krajne.sk

Obecné služby - vedúci: Vladimír Kováčik (0905-726213) – oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce

Obecné lesy: Ing. Juraj Kovár (0917 727 603), výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Michalidesová Drahomíra Zastupiteľstvo - člen