#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.12.2016

2016007

vývoz žumpy KD Matejovec

105,00 EUR

Rastislav Hluchý, Višňové

Obec Krajné

23.12.2016

2016269

doplatok za stravu pre dôchodcov za december 2016

41,33 EUR

Jedálnička,Ján Melichárek

Obec Krajné

23.12.2016

90057645

bezpečnostný kľúč k EPSIS

48,00 EUR

VUJE, a.s. Trnava

Obec Krajné

21.12.2016

OF2016048

vykonané práce spojené s prípravným konaním JPÚ

10 999,80 EUR

Poľnohospodárske družstvo Krajné

Obec Krajné

20.12.2016

ODBRO16110753

odber kuchynského odpadu

19,20 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

20.12.2016

116120095

vianočné osvetlenie na stromček

116,00 EUR

REPAM ELEKTRO, s.r.o. Litvínovice

Obec Krajné

20.12.2016

511002678

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

77,26 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kočice

Obec Krajné

16.12.2016

3270843

kancelárske potreby

289,18 EUR

JVD papier, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

16.12.2016

56/2016

členský príspevok na rok 2017

61,60 EUR

Združenie ZPOZ v SR, Banská Bystrica

Obec Krajné

16.12.2016

216300575

kamenivo

322,42 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

16.12.2016

6810734361

združené poistenie majetku

297,03 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

14.12.2016

2016215

materiál

249,50 EUR

FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník

Obec Krajné

13.12.2016

OF2016057

vývoz odpadu

310,46 EUR

RPD v Krajnom

Obec Krajné

12.12.2016

2161132438

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mikuláš

26,40 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

12.12.2016

1605672

náhradné diely

46,54 EUR

AL-KO KOBER SLOVAKIA, s.r.o. Bernolákovo

Obec Krajné

12.12.2016

Ofa160202

náhradné diely

163,90 EUR

Gestor H, s.r.o. Stará Turá

Obec Krajné

12.12.2016

6861094797

nájomné za fľaše

71,58 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

08.12.2016

4590748904

pohonné hmoty

0,00 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.12.2016

7791121679

telefónne poplatky

66,54 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.12.2016

3101601935

zneškodnenie odpadu

815,99 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

05.12.2016

7313561803

zemný plyn

1 363,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Krajné

05.12.2016

160911

materiál

37,26 EUR

DINTECH, s.r.o. Rudník

Obec Krajné

05.12.2016

16400297

audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 22015

468,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Krajné

05.12.2016

PV č.j. 581/2016

členské na rok 2017

256,74 EUR

ZMOS Bratislava

Obec Krajné

05.12.2016

2398371

predplatné Obecných novín na rok 2017

67,60 EUR

INPROST, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: